Rīgas Latviešu biedrības Esperanto klubs

Vadītāja: Biruta Rozenfelde

kontakti:    + 371 284 866 28, birutarozenfelde1@yahoo.com