Rīgas Latviešu biedrības Dome ir lēmējstruktūra pilnsapulču starplaikā. Dome ievēlē no sava vidus RLB priekšsēdētāju un viņa vietnieku, ievēlē RLB Valdi. Sasauc biedru pilnsapulci un izvirza apspriežamos jautājumus. Organizē statūtos paredzēto mērķu īstenošanu un pilnsapulces lēmumu izpildi. RLB Dome darbojas 36 cilvēku sastāvā. Domi ievēl RLB pilnsapulce. Domes locekļa pilnvaru laiks ir 3 gadi.

Rīgas Latviešu biedrības Domes sastāvs (no 22.02.2020. - 2023.)

 
Jānis Briedis
Anita Feldmane 
Ilze Būmane
Normunds Dreģis 
Valdis Gavars
Ilva Duļevska
Dace Paegle
Guntis Gailītis
Gaida Jablovska
Skaidrīte Naumova
Stella Līpīte
Edgars Mucenieks
Karina Pētersone
Jānis Atis Krūmiņš 
Gunta Bērziņa 
Margita Poriete
Margarita Želve
Ernests Spīčs 
Jānis Vidriķis
Pēteris Vilkaste 
Mairita Solima
Marija Heislere- Celma
Teiksma Zvejniece
Māris Lasmanis 
Anita Grūbe
Dagnija Dreika
Aija Sidorova
Mirdza Stirna
Vija Dzintare
Mārīte Šenberga
Lita Beiris
Ina Inta Liniņa-Ozoliņa
Sarma Ozola
Valdis Ivaņinoks
Rūta Cipija 


 


Rīgas Latviešu biedrības
Valde nodrošina statūtos paredzēto mērķu īstenošanu, biedru pilnsapulces un Domes lēmumu izpildi. Atbild par biedrības saimniecisko darbību. RLB Valde darbojas 7 cilvēku sastāvā, tai skaitā RLB priekšsēdētājs un viņa vietnieks. Valdi uz 3 gadiem ievēl RLB Dome.

 
Rīgas Latviešu biedrības Valdes sastāvs (no 04.03.2020.)

Guntis Gailītis, Rīgas Latviešu biedrības priekšsēdētājs, režisors, sabiedriskais darbinieks
Gaida Jablovska, Rīgas Latviešu biedrības priekšsēdētāja vietniece, filoloģe, muzeju nozares eksperte    
Marija Heislere-Celma, juriste  
Skaidrīte Naumova, uzņēmēja, grāmatizdevēja
Jānis Briedis, sociologs, vadībzinātņu speciālists
Normunds Dreģis, diriģents, pedagogs, kultūrizglītības darbinieks