Māras diena – Kukaiņdiena
30.03.2011


Rīgas Latviešu biedrības Folkloras komisijas izglītojošs sarīkojumu cikls sākumskolas skolēniem


Māras diena – Kukaiņdiena
Š.g. 30. martā plkst. 11:00 līdz 13:30

Māras dienas tradīcijas
Izzinošo nodarbību  vada
etnogrāfe Indra Čekstere

Dūc kukainīši
Izzinošo nodarbību vada entomologs Jānis Dreimanis

Kukaiņu spēles
Spēļu un sacensību nodarbību
vada horeogrāfs Ernests Spīčs
un folkloras kopas „Kokle” vadītāja Dina Liepa

Pavasara prieks
Floras dizaina studijas „Rezēda” izstādes apskati vada  Dr. paed. Inta Valdena

Kukaiņu dejas
Nodarbību vada horeogrāfs Ernests Spīčs

Sarīkojumu atbalsta:

Līdzi jāņem ērti apavi, katram bērnam pie apģērba piestiprināta pazīšanās zīme – norādot vārdu, klasi, skolu.
Dalības maksa Ls 1,50. Klašu
pieteikšanās un informācija
līdz 28.03.2011
.
www.rlb.lv; pa tel.  26844324; 29528421
Piedāvājam arī izbraukuma sarīkojumus.


       Atpakaļ