59896

"Vija" uzņem jaunus dejotgribētājus!
07.09.2015


"Vija" uzņem jaunus dejotgribētājus!    
 
RLB Tautas deju ansamblis "Vija" uzņem jaunus dalībniekus    
jauniešu un vidējās paaudzes deju grupās!
 
Deju kolektīva vadītāji
- Jānis Vilcāns un Antra Vilcāne
 
Pieteikšanās un plašāka informācija:
RLB 1. stāva vestibilā (pie apsardzes)   
         
Pirmā sapulce š.g. 7. septembrī plkst. 19.00
Rīgas Latviešu biedrības Lielajā zāle  
 
Tālrunis uzziņai: 26353325      Atpakaļ