61903

Sistēmiskums bērnu valodā — habilitētās filoloģijas doktores Daces Markus stāstījums
07.12.2015


Sistēmiskums bērnu valodā — habilitētās filoloģijas doktores Daces Markus stāstījums

 
Gulbim gulbja valoda, pīlei pīles valoda. Vai varbūt… katram pat vairākas? Vai varat uzminēt — kuŗu zemju bērni pīļu valodā saklausa «ut, ut», «kŗa, kŗa», «kva, kva», «kvak, kvak», «pēk, pēk» un pat «kŗa, kŗa»?
 
Mazus bērnus interesē, «ko domā arī sunītis, kaķītis, puķes un koki, bet vismaz — ko runā cilvēki», atzīst Dr. habil. philol. Dace Markus, kas ilgus gadus pētījusi latviešu un citu tautu bērnu valodu.
 
Sistēmiskums nozīmē to, ka valodā ir savas likumības, tradīcijas un izkoptas normas jeb norunas par pareizrunu un pareizrakstību – līdzīgas struktūras parasti arī funkcionē līdzīgi, nevis chaotiski – tomēr ir arī visai daudz izņēmumu, atkāpju, trūkumu. Kā veicas bērniem ar likumību un izņēmumu iemācīšanos? Kuŗos brīžos trīs un četrus gadus veciem valodas lietotājiem jāķeŗas jau pie jaunrades, un ko no tās var mācīties pieaugušie? 
 
Vai bērns kaut ko pārkāpj, pateikdams «burka pilnojas», «sapierojāmies», «izsauc ugunsdzēšamos», «Valža zīmulis», «mīdekļi» (divritenim), «kritināt», «riņķināt», «atķerināt», «pļautene», «kurekle», «aizmirstīgs», «plīsīgs»?
 
Par to uzzināsim un diskutēsim 2015. gada 7. decembrī Rīgas Latviešu biedrības namā, kad notiks publisks priekšlasījums «Sistēmiskums bērnu valodā». Šī ir jau trešā reize, kad RPIVA profesore un vadošā pētniece Dace Markus referē biedrības namā. Rīkotāja – latviešu valodas attīstības kopas (LVAK).
 
Vieta – Rīgas Latviešu biedrības nams, Merķeļa ielā 13.
Laiks – pulksten 18:00.
Ieeja brīva visiem interesentiem.
 
2001. gadā dibinātā latviešu valodas attīstības kopa ir viena no RLB interešu kopām, kas desmit reizes gadā piedāvā tematisku priekšlasījumu par valodu un ar to saistītām jomām. Jau drīz, gadumijā LVAK pievērsīsies gada vārda, nevārda un teiciena vērtēšanai – https://LVAK.wordpress.com/gada-vards-nevards-teiciens/
 
 
Atbalsta  
 
 
       Atpakaļ