63319

Rīgas Latviešu biedrības Latviešu valodas attīstības kopas tikšanās februārī
01.02.2016


"Tādu pašu reputāciju kā Rainis dzejā savā nozarē ieguva cits Rīgas pilsētas ģimnāzijas audzēknis - Jānis Endzelīns."
(Johansons, A. Rīgas svārki mugurā. R.,2000, 45.lpp.)
 
      Atskatoties uz aizvadīto Raiņa un Aspazijas 150. jubilejas gadu un meklējot dižo dzejnieku paralēles un krustpunktus ar izcilo latviešu valodnieku Jāni Endzelīnu, uz savu priekšlasījumu par šo tēmu RLB 1. februārī plkst. 18.00 Latviešu valodas attīstības kopas tikšanās vakarā aicina Dr. philol. Sarma Kļaviņa.
      Vakarā gaitā no referentes uzzināsim par minēto dižgaru dzīves un daiļrades dažām paralēlēm: skološanos, ilgstošu un ražīgu prombūtni no dzimtenes, atgriešanos mājās 1920. gada pavasarī/vasarā, aktīvu darbību Latvijas valsts un LU izveidē, cīņu par latviešu nācijas valodu, par viņiem dāvāto valsts un tautas atzinību.
      Referente runās arī par dažiem krustpunktiem lielo personību dzīvē: J. Endzelīna un dzejnieku attiecībām Gētes „Fausta” tulkojumā un Mīlenbaha un Endzelīna vārdnīcas sakarā, par Raiņa un LU attiecībām, kā arī par Raiņa izvirzīšanu Nobela prēmijai.       Atpakaļ