62971

Rīgas Latviešu biedrības Latviešu valodas attīstības kopas sanāksme
04.01.2016


Rīgas Latviešu biedrības Latviešu valodas attīstības kopas sanāksme  

 

Jaunajā gadā, 2016. gada 4. janvārī plkst. 18.00 301. telpā uz tikšanos aicina RLB Latviešu valodas attīstības kopa. Šajā reizē  valodniece un sabiedriskā darbiniece Dr. philol. Ieva Zuicena pastāstīs, kāpēc 90. gados nobloķēja mazākumtautību skolu pāreju uz mācībām latviešu valodā, par to, kā EDSO iejaucas ar latviešu valodu saistītajos mūsu valsts likumos un kāda ir attieksme pret latviešu valodas pētniecību. Stāstījuma nosaukums: «Latviešu valoda un mēs».

Ieva Zuicena: no 1976. līdz 1992. g. — zinātniece tagadējā Latvijas Universitātes Latviešu valodas institūtā; no 1992. līdz 2000. g. — Galvenās valsts valodas atestācijas komisijas priekšsēde; vēlāk rūpējusies par valodas prasmes atestācijas (pārbaudījumu) lietām Tieslietu ministrijas Valsts valodas centrā un Izglītības un zinātnes ministrijas Izglītības satura un eksāminācijas centrā. 1997. gadā sākusi strādāt par galveno pētnieci LU. Ieva Zuicena ir veidojusi vairākas divvalodu (krievu un latviešu) vārdnīcas; projekta «Mūsdienu latviešu valodas vārdnīca» vadītāja un redaktore. 

Ievas Zuicenas referāts par latviešu valodas ierobežošanu un pakāpenisku pakļaušanu iznīcībai padomju okupācijas apstākļos lasāms grāmatā «Kas valda valodu, valda prātu» (2007. gadā izdevusi Latvijas Okupācijas mūzeja biedrība), 61.—68. lpp.

4. janvāŗa tematiskajā vakarā piedalīsies arī vairāki pašlaik aktuālās gada vārda akcijas gatavošanas darbos iesaistījušies speciālisti, kam varēs uzdot jautājumus par aptaujas gaitu, pieteikumu daudzveidību, izteikt savas domas par valodas tendencēm, ieteikt jaunvārdus, kritizēt dažādus valodas bojājumus, kā arī kommentēt, kāds bijis akcijas devums latviešu valodai kopš tās pirmās norises reizes 2003. gadā.

LVAK papildus atgādina, ka gaida pagājušā gada vārda, nevārda, spārnotā teiciena un savārstījuma pieteikumus līdz 16. janvārim. E-pasta adrese – gadavards@inbox.lv.

https://twitter.com/LVAK_valoda

https://LVAK.wordpress.com/

Pa pastu – RLB latviešu valodas attīstības kopai / Merķeļa ielā 13 / Rīga, LV 1050.

 

 

Paziņojumu sagatavoja LVAK pārstāvis Valters Feists.

Saziņai ar LVAK — tālr. 29776281 un 26447286.

 

Ieeja brīva!
      Atpakaļ