33908

Rīgas Latviešu biedrība un Latvijas Zinātņu akadēmija paraksta aktualizēto sadarbības līgumu
12.03.2013


 Rīgas Latviešu biedrība un Latvijas Zinātņu akadēmija paraksta aktualizēto sadarbības līgumu

2013. gada  12. martā Rīgas Latviešu biedrības pārstāvji tikās ar Latvijas Zinātņu akadēmijas pārstāvjiem, lai vienotos par tālāko sadarbību. RLB priekšsēdētājs Guntis Gailītis un LZA prezidents Ojārs Spārītis akadēmijas Senāta zālē svinīgi parakstīja aktualizēto sadarbības līgumu kā turpinājumu iepriekšējiem - 1996. gada 10. decembrī un 2004. gada 17. decembrī noslēgtajiem līgumiem.

Sadarbības līgums paredz biedrības un akadēmijas ciešāku sadarbību, veicinot zinātņu attīstību un to popularizāciju Latvijā, apzinot, pētot un izkopjot to īpašo, ko zinātnei un kultūrai ir devusi un spēj dot Latvija un latviešu tauta – nacionālās kultūras vērtības, nacionālo valodu, tautas dzīves tradīcijas un folkloru, piedāvājot Latvijas varas un pārvaldes institūcijām ekspertu slēdzienus par nozīmīgākajiem Latvijas zinātnes, kultūras un augstākās izglītības attīstības jautājumiem, organizējot kopīgus, plašai publikai pieejamus pasākumus (konferences, seminārus, diskusijas u.c.) ar Latvijā un citās zemēs dzīvojošo latviešu zinātnieku piedalīšanos, gatavojot un izdodot tematiskus apskatus par Latvijas zinātnes nozīmīgākajiem sasniegumiem, to vērtējumiem citās zemēs, kā arī par nozīmīgiem notikumiem Latvijas zinātnes vēsturē.

Tāpat Rīgas Latviešu biedrība un Latvijas Zinātņu akadēmijas vadība apņēmās nodrošināt Kārļa Mīlenbaha balvas piešķiršanu, rīkot kopīgus pasākumus un regulāri informēt par sarīkojumiem gan biedrības biedrus, gan akadēmijas locekļus.

Pēc līguma parakstīšanas biedrības pārstāvji tika laipni aicināti uz mākslinieka Andra Začesta darbu izstādes atklāšanu.

 RLB un LZA sadarbības līguma parakstīšana