34696

Parakstīts sadarbības līgums ar Latvijas Komponistu savienību
11.04.2013


Rīgas Latviešu biedrība un Latvijas Komponistu savienība paraksta sadarbības līgumu

Vēloties popularizēt Rīgas Latviešu biedrības un Latvijas Komponistu savienības darbu un veicināt saikni ar sabiedrību, 2013. gada 11. aprīlī biedrības priekšsēdētājs Guntis Gailītis un Latvijas Komponista savienības priekšsēdētāja Dace Bluķe parakstīja sadarbības līgumu.  

Rīgas Latviešu biedrība un Komponistu savienība vienojās sadarboties jautājumos, kas sekmētu abu organizāciju statūtos noteikto mērķu un uzdevumu sasniegšanuun realizēt kopīgus sadarbības projektus - koncertu, konferenču u.c.  pasākumu organizēšanu, kā arī sniegt savstarpēju atbalstu darbības popularizēšanai, nodrošināt informācijas apmaiņu par aktualitātēm un sarīkojumiem mājas lapās un informatīvajos izdevumos.

 

 RLB un LKS paraksta līgumu