42126

«Mainīgais un paliekošais tulkotāja attieksmē pret oriģināltekstu» – Jāņa Sīļa stāstījums
03.02.2014


 «Mainīgais un paliekošais tulkotāja attieksmē pret oriģināltekstu» – Jāņa Sīļa stāstījums

Viena no mūsdienu valodas prakses jomām, kas gan ietekmē, gan atspoguļo tās tendences, ir tulkošana. Ikvienam tulkotājam ir saskare ar daudziem un dažādiem sava darba aspektiem – valodas stila izvēli, terminoloģiju, valsts un citu iesaistīto pušu noteiktajām normām, konkrētā teksta vai publikācijas mērķi.

Latviešu valodas attīstības kopas februāŗa sanāksmē ir uzaicināts runāt filoloģijas doktors, Ventspils Augstskolas (VeA) Tulkošanas studiju fakultātes salīdzināmās un sastatāmās valodniecības profesors Jānis Sīlis, kuŗš savā akadēmiskajā jomā – jaunu tulkotāju un tulku izglītošanā – darbojas jau kopš 90. gadiem un tādējādi spēj ieskatīties šīs lietišķās profesijas attīstībā visai plašā kontekstā.

Tikšanās ar Jāni Sīli notiks 2014. gada 3. februārī plkst. 18:00
Rīgas Latviešu biedrības namā Merķeļa ielā 13.

 
      Atpakaļ