37609

«Kam pieder mana pagātne, tam pieder mana nākotne» - Māŗa Ķirsona priekšlasījums
02.09.2013


RLB latviešu valodas attīstības kopa pirmdien, 2013. gada 2. septembrī plkst. 18:00 piedāvā Mag. theol., Mag. psīch. Māŗa Ķirsona stāstījumu «Kam pieder mana pagātne, tam pieder mana nākotne» un diskusiju.

Māris Ķirsons (dz. 1940) ir pazīstams kā reliģisks, sabiedrisks un paidagoģisks darbinieks gan latviešu trimdā ASV (Čikagā, Filadelfijā) un Kanadā (Otavā), gan arī Latvijā. M. Ķirsonam ir bakalaura grads filosofijā un vēsturē, maģistra grads teoloģijā un kopš 90. gadiem arī maģistra grads ģimenes un laulību terapijā. Viena no viņa darbības jomām ir iesaistīšanās cīņā pret alkoholismu un narkomaniju. M. Ķirsona sprediķi dzirdēti, piemēram, Doma baznīcā, bet lekcijas par praktisko psīcholoģiju – maģistrantūras studentu vidū, arī skolotāju aprindās (par ģimeni un ētiku). Viņa skatījumā ilgās padomju okupācijas laikā ticis mēģināts latviešu valodu piegružot un noplicināt, jo bijis jāpierāda, ka padomju cilvēkam dvēseles nav...

Plašāka informācija – http://LVAK.wordpress.com/2013/08/26/02-09-2013-maris-kirsons-kam-pieder-mana-pagatne-tam-pieder-mana-nakotne/

 
      Atpakaļ