63183

Gada vārds, nevārds un spārnotais teiciens 2015
11.01.2016


 Gada vārds, nevārds un spārnotais teiciens 2015
Vēl līdz 2016. gada 16. janvārim katrs var iesūtīt 2015. gada vārda, nevārda un spārnotā teiciena pieteikumus. (gadavards@inbox.lv)
Aptauju jau trīspadsmito gadu rīko Rīgas Latviešu biedrības (RLB) Latviešu valodas attīstības kopa sadarbībā ar Latvijas Rakstnieku savienību (LRS) un LZA Terminoloģijas komisiju.
Rīkotāji aptauju izsludināja pirms Jaungada, un pāris nedēļās saņemti vairāki simti gada vārda, spārnotā teiciena un gada nevārda titula kandidātu. Daļa iesūtījumu būtu ieskaitāmi papildu katēgorijā «gada savārstījums» (nesakarīgākais vārdu virknējums, kas nopietni domātā tekstā dzirdēts vai lasīts 2015. gadā).
 
Uz 2015. gada vārda titulu pretendē, piemēram, «dzejniekpāris», «Porzingis», «nelegālais imigrants», «velkamists», «Kremļa troļļi», «sankcijas» un «hibridkaŗš».
 
Gada nevārda titulu joprojām cer saņemt «nerīdzinieks», un pieteikumos parādās krietna tiesa jau sen apnikušu vārdu un vārdu savienojumu: «pa lielam», «izmainīt», «nonsenss», «piesekot», «atgriezt» un «uzspiest». Šā laika garu košāk raksturo «tikumības grozījumi», «zelta retvīters» un sabiedriski lingvistiskās cīņas gar Latvijas Nacionālās bibliotēkas restorāna nosaukumu: «Kleever» ar variācijām.
2015. gada spārnotā teiciena katēgorijā pamanīts, piemēram: Valsts prezidenta Andŗa Bērziņa izteikums: «Man tas lēmums ir bijis visu mūžu iekšā», jaunievēlētajam prezidentam Raimondam Vējonim izsprukušais: «Nu, laikam vispirms jāierauj!», «laimē dējēja apliecība» kā komentārs par jauno Latvijas Republikas pases dizainu, «Konkrētu iemeslu skolēnu ģībšanai dziesmusvētkos nekonstatē» (kaut arī optimistisks plakāts solīja «burtiski burvīgu burziņu»!), neaizmirstamais Saeimas priekšsēžu aicinājums deputātiem – turpināt 18. novembŗa svinības «sarkanajā glāzē», «bēgļiem draudzīgs imidžs», «dzīve ar garšu», «tautai jāzina savas varoņmašīnas» par to polītiķu dārgajām automašīnām, kuŗi pieder pie partijas, kam lozungs ir «Nost ar nabadzību!», «Slavu rotācijas aplis», kas cēlies no Slavu tilta apļveida krustojuma, «slotaskāta salocīšanas tiesas prāva» par absurdo tiesvedību pret cilvēku, kuŗš aizstāvēja Latvijas Satversmes principus, u. c.
Tā dēvēto savārstījumu, kā allaž, saņemts daudz vairāk, nekā spētu izciest jebkuŗš latviešu valodas skolotājs: papilnam gan pašdarbības, gan tulkošanas neprasmes: «Gurmānus Esplanādē iepriecinās krāsainais brančs un bērnu pop-up restorāns», «Piektās ķēves sestais mazdēls», «Vectēva pulkstenis ar otru roku», «Ir jāpievērš uzmanību uz preču cenām, kas tiek iegādātas» u. c.
Pieteikumi līdz 16. janvārim jāsūta uz e-pasta adresi gadavards@inbox.lv vai pa parasto pastu: RLB Latviešu valodas attīstības kopai, Merķeļa ielā 13, Rīgā, LV-1050.
Aptauja noslēgsies ar preses konferenci 25. janvārī plkst. 12:00 Rīgas Latviešu biedrības namā – žūrijas locekļi un RLB pārstāvji paziņos rezultātus un pastāstīs, ko aptauja liecina par mūsdienu latviešu valodas parādībām.
 
Paziņojumu sagatavoja Ieva Kolmane; papildināja Valters Feists.
 
Plašāku informācijas var sniegt LVAK koordinātore Vineta Poriņa, tālr. 26447286.
       Atpakaļ