106659

Daugavas lasījumi
06.06.2019


"DAUGAVAS LASĪJUMI” 

un 

TIKŠANĀS AR IZSTĀDES “DAUGAVA” MĀKSLINIEKIEM 

6. jūnijā plkst. 18.00 

Rīgas Latviešu biedrības Baltajā zālē, 

Rīgā, Merķeļa ielā 13


Ūdeņiem bagātā Daugava un vēsturiskie notikumi tās skaistajos krastos ir neizsīkstošs iedvesmas avots gan māksliniekiem un rakstniekiem, gan zinātniekiem un pētniekiem. Daugava ― simbols, kurš izteic Latviju un, par kuru domājot, ietrīsas un uzgavilē sirds. Tā ir mūsu Daugava.

Daugavas varenais plūdums ir stiprinājis tautas garu cauri gadsimtiem un iedvesmojis to iemūžināt. Andreja Pumpura varoņeposā “Lāčplēsis” notika labā un ļaunā simboliska cīņa Daugavas krastos. Pirms 100 gadiem tika izdota Raiņa dramatiskā poēma “Daugava”. Dainis Īvāns un Artūrs Snips 1986. gadā publicēja analītisku apcerējumu “Par Daugavas likteni domājot”, aizsākot cīņu pret Augšdaugavas applūdināšanu un iesaistot sabiedrību parakstu vākšanā. Viņu darbība aizsāka latviešu tautas trešās atmodas procesus... 

“Daugavas lasījumos - II” Dainis Īvāns, Edvarda Šmite un Ieva Ķīse mums ļaus ieraudzīt un izdzīvot gan skaistus, gan traģiskus mirkļus Daugavas krastos un Latvijas vēsturē.

Tikšanās ar Dantes Aligjēri biedrības māksliniekiem un Ķeipenes vasaras plenēra dalībniekiem izstādē “Daugava” dos iespēju skatītājiem uzzināt katra mākslinieka izjūtām un asociācijām bagātu stāstu par Daugavu. 

Izstāde būs apskatāma līdz 30. jūnijam.


“DAUGAVAS LASĪJUMI ”

Dainis Īvāns, publicists

“Daugava zaudētā, Daugava izglābtā”

Edvarda Šmite, mākslas vēsturniece

“Gadsimtu plūdumu mirkļi. Daugava Latvijas likteņgaitās un mākslā”

Ieva Ķīse, Ojāra Vācieša muzeja vadītāja

“Par Daugavas leģendu”


TIKŠANĀS AR IZSTĀDES “DAUGAVA” MĀKSLINIEKIEM 

Izstādē piedalās Dantes Aligjēri biedrības mākslinieki un Ķeipenes vasaras plenēra dalībnieki: 

Aleksejs Naumovs, Vija Dzintare, Laine Kainaize, Jānis Strupulis, Maira Veisbārde, Sarmīte Caune, Juris Ģērmanis, Vita Merca, Velta Riekstiņa, Ģirts Burvis, Gunta Brakovska, Raimonda Strode, Dzintars Adienis, Ieva Muzikante, Lauma Palmbaha, Ziedonis Bārbals, Vita Beikerte, Agnese Krastenberga, Tālivaldis Muzikants.

Pasākumu vada: RLB priekšēdētāja vietniece Gaida Jablovska

Pasākuma kuratori: Gunta Brakovska, Laine Kainaize un Raimonda Strode

Ieeja par ziedojumiem. 

      Atpakaļ