50484

«Latviešu lingvistiskā diskriminācija Latvijā» – Dr. phil. Vinetas Poriņas stāstījums
05.01.2015


 «Latviešu lingvistiskā diskriminācija Latvijā» – Dr. phil. Vinetas Poriņas stāstījums

RLB latviešu valodas attīstības kopa (LVAK) 5. janvārī plkst. 18:00 piedāvā tikšanos ar Vinetu Poriņu, kuŗas sagatavotais stāstījums būs par latviešu lingvistisko diskrimināciju. Norises vieta – RLB nama 301. telpa. Aicināti visi interesenti!
Vineta Poriņa ir filoloģe, sociolingviste un polītiķe, kas savos referātos un publikācijās jau divdesmit gadus plaši iztirzājusi valodas polītikas jautājumus mūsu valsīt, pētījusi tos kopsakarībā ar jaunākajām starptautiskajām sociolingvistikas atziņām.

LVAK tematiskās sanāksmes notiek katra mēneša pirmajā pirmdienā plkst. 18:00 (izņemot jūliju un augustu).  

 

 
      Atpakaļ