6315

Konkurss jauniešiem "Ko tu zini par Marģeri Zariņu?"
10.08.2010


Lai veicinātu jauniešu dziļāku interesi par Marģera Zariņa dzīvi un daiļradi, attīstītu skolēnu radošās iemaņas un pētnieka garu, Rīgas Latviešu biedrība - kultūras programmas „Gaismu sauca – 2010” ietvaros - rīko kultūrvēsturisku apcerējumu konkursu Ko tu zini par Marģeri Zariņu? Konkurss ir atklāts, tajā aicināti piedalīties Latvijas jaunieši vecumā no 15 līdz 19 gadiem.

Konkursantiem izvēlei piedāvājam šādas tēmas: 

1. Marģera Zariņa kultūrvēsturiskie romāni.

2. Marģeris Zariņš un Dailes teātris – dzīvē un literatūrā.

3. Marģeris Zariņš – valodas eksperimentu meistars.

4. Humors Marģera Zariņa prozā.

5. Fantastikas un detektīvelementi Marģera Zariņa prozā.

6. Marģeris Zariņš un viņa devums latviešu mūzikas kultūrā.

7. Marģeris Zariņš – muzikālo skatuves darbu meistars.

8. Marģera Zariņa instrumentālā mūzika.

9. Marģera Zariņa vokālā, vokāli instrumentālā un kora mūzika.

10.Pa Marģera Zariņa dzimtas takām Vidzemē.

Konkursa dalībniekiem jāizvēlas tikai viena no piedāvātajām tēmām.

Darba apjoms – līdz 10 000 zīmēm. Darbam jāatbilst šādiem kritērijiem: - konkursam atbilstošas tēmas izvēle; - zināšanas mūzikā un literatūrā, to prasmīgs pielietojums; - autora personiskās attieksmes un sava viedokļa klātbūtne; - radoša pieeja darbam; - valodas līdzekļu bagātība, to mērķtiecīgs izmantojums; - izmantoto avotu (arī interneta vietņu) norāde.

Darbs iesniedzams personīgi vai iesūtāms pa pastu datorsalikumā 2 eksemplāros Rīgas Latviešu biedrībā , Merķeļa ielā 13, Rīgā, LV – 1050, ar atzīmi Konkursam „Ko tu zini par Marģeri Zariņu” līdz  2010. gada 25. septembrim. Darbam jāpievieno ziņas par autoru: vārds, uzvārds, dzimšanas gads, mācību iestāde, dzīvesvietas adrese, kontakttālrunis, e-pasta adrese.

Konkursā paredzētas trīs galvenās balvas: I vietai – Ls 75,-; II vietai – Ls 50,- ; III vietai – Ls 30,- . Labākie konkursa dalībnieki saņems arī piemiņas un pārsteiguma balvas. Iesniegtos kultūrvēsturiskos apcerējumus vērtēs kompetenta žūrijas komisija 5 cilvēku sastāvā. Žūrija patur tiesības lemt par citādu balvu sadalījumu. Konkursa rezultātus paziņos un dalībniekus godalgos RLB kultūras programmas „Gaismu sauca” ietvaros 2010. gada 16. oktobrī. Visi dalībnieki saņems ielūgumus apmeklēt RLB rīkotās kultūras programmas „Gaismu sauca” pasākumus.

________________________________________

Informācija par konkursu: tālrunis 67222932; e-pasts: info@rlb.lv Kontaktpersona: Katrīna Šternberga (tālrunis 29527545, e-pasts: katrina.sternberga@rlb.lv
      Atpakaļ