10687

Rīgas Latviešu biedrība saņēmusi jaunu dāvinājumu
Apskatīt komentārus (0)


31.01.2011


 

2011. gada 14. janvārī

 

 

Jauns dāvinājums Rīgas Latviešu biedrībaI

           

            Pasaulē ir daudz latviešu organizāciju. To izpausmes un darbības ir gan aktīvākas, gan sabiedrībai mazāk zināmas. 2006. un 2007. gadā Rīgas Latviešu biedrība uzrunāja un mēģināja apzināt latviešu biedrības Eiropā, Amerikā, Austrālijā. 2008. gadā iznāca RLB izdevums „Latviešu biedrības pasaulē”. Diemžēl daļa latviešu biedrību palika ārpus krājuma, jo sastādītāji nespēja paredzētajā laikā iegūt nepieciešamo informāciju.

 

            Vēstures liecības – oriģināli - par Rīgas Latviešu biedrības darbību no pirmsākumiem līdz 1940. gadam glabājas Latvijas muzejos. Pēdējos divdesmit neatkarības gados biedrība saņēmusi neskaitāmus sūtījumus gan no latviešu biedrībām Latvijā un ārpus tās robežām, gan no privātpersonām. Galvenokārt tās ir trimdā izdotās grāmatas par vēsturi, politiku , kultūru, arī latviešu biedrību darbību ārpus Latvijas. Te pieminamas tādas personības kā grāmatu autori  Bruno Kalniņš, Ādolfs Šilde, Arnolds Spekke, Uldis Ģērmanis un citi. Latviešu literatūras klāsts, galvenokārt trimdā izdotais, sniedzas pie tūkstoša. RLB krājumā ir bagāts foto un video materiāls. Tas atspoguļo biedrības komisiju un interešu kopu norises pēdējās desmitgadēs. Īpaša vērtība ir RLB Derīgu grāmatu nodaļas izdevumiem. Biedrības krātuvē to ir vairāk nekā pusotra simta. RLB domnieki aktīvi iesaistījušies grāmatu fonda papildināšanā. Te pieminami Dzidra Skrube un Ilgonis Bērsons.   

 

2010. gada nogalē Rīgas Latviešu biedrība saņēma jaunu sūtījumu no Kanādas. Vairāk nekā pusgadsimtu aktīvi darbojās Vinipegas Latviešu biedrība Kanādā. Regulāri tika izdots Vinipegas Latviešu biedrības bezmaksas izdevums „Informators”. Tagad astoņi apjomīgi sējumi atceļojuši uz Latviju. Tos lasot rodam pārskatu par daudzajām norisēm, par latvisko tradīciju saglabāšanu un vēlmi iemācīt jaunajai paaudzei tās garīgās vērtības, kas svētas visiem latviešiem plašajā pasaulē, kas pret savu gribu bija spiesti pamest Tēvzemi.

 

 Interesentiem pieejams pārskats par Vinipegas Latviešu biedrības darbību laika posmā no 1951. gada līdz 2007. gadam. Ilgus gadus biedrības priekšniece ir Zigrīda Kļaviņas kundze. „Informatora” 622. numurā 2005.gada decembrī, pārceļoties uz citu dzīves vietu, viņa raksta: „Dzīve neslīd kā pa samta diedziņu. Rodas mezgli, kurus , attiecīgi mūsu atbilstošiem spēkiem , mēģināsim atrisināt”. Diemžēl 2007. gada maijā apstākļi sarežģījās un Kļaviņas kundzei lasītājiem jāraksta pateicības vārdi: „Paldies „Informator”! Tu katrā latviešu mājā vienmēr biji gaidīts viesis. „Informator”, tu vari būt lepns uz saviem 56 nokalpotajiem gadiem!”.

 

 

Sūtījumā Rīgas Latviešu biedrībai ir arī rakstu krājuma kultūrai un brīvai domai „Jaunā Gaita” numuri, Fēliksa Cielēna grāmata atmiņas un atziņas „Laikmetu maiņā” (1. un 2. sējums), PBLA izdotie raksti par latviskām problēmām „Archīvs”, apgāda Tilts izdotie Jēkaba Janševska romāni „Dzimtene” un „Bandava”.

 

Rīgas Latviešu biedrības priekšsēdētājs Ingmārs Čaklais: „Paldies materiāla sūtītājiem Zigrīdai Kļaviņas kundzei un Mārim Ķirsona kungam! Rīgas Latviešu biedrība pateicas par izrādīto godu, uzticot Rīgas Latviešu biedrībai turpināt glabāt nozīmīgās kultūrvēsturiskās vērtības. Rīgas Latviešu biedrībai ikviens dāvinājums ir nozīmīgs! Ārzemju latviešu biedrībās uzkrātās kultūrvēsturiskās vērtības tiks izkoptas un turpinātas Rīgas Latviešu biedrības darbībā. Smelsimies jaunas idejas! „  

 

Vēsturei paliek izdarītais. Nākotnē darāmais – jaunās paaudzes ziņā.

 

 

------------------------------

Plašāka informācija:

RLB krājumu glabātāja Gaida Jablovska

Mob. tel. 29527875

gaida.jablovska@rlb.lv
      Atpakaļ

atstāj tukšu: atstāj tukšu:
vārds:
Ievadiet drošības kodu:

Visual CAPTCHA