27741

Ekslibris Rīgas Latviešu biedrībā
15.11.2012


2012. gada 1. novembrī Rīgas Latviešu biedrības Baltajā zālē atklāja Rīgas Latviešu biedrības ekslibristu kluba izstādi „Ex-libris dzīvo 2012”. Klubs darbību sāka 1976. gadā Grāmatu draugu biedrības paspārnē. Tajā darbojās gan mākslinieki -grafiķi Otto Mednis, Zigurds Zuze, Aleksejs Jupatovs, Dainis Rožkalns, Rihards Skrubis, Imants Ozoliņš, Elita Vilima u.c., gan grāmatzīmju kolekcionāri (Rita Pommere ar kaķiem ekslibrī, Gaida Šilinska ar gudrības simbolu – pūcēm), gan vienkārši grāmatu mīļotāji. Pēc Rīgas Latviešu biedrības darbības atjaunošanas 1989. gadā, Ekslibris klubs savu pastāvīgo mājvietu atrada biedrības namā, Merķeļa ielā 13.

Ekslibris ir grāmatas piederības zīme. Grāmatzīmes pirmsākumi meklējami jau senajā Ēģiptē uz papirusu ruļļiem. Arī viduslaikos, ar roku rakstītajās un vēlāk jau iespiedtehnikās pavairotajās grāmatās, ir atrodamas īpašuma zīmes. Tā, kā grāmatas bija dārgas un tās varēja atļauties tikai krāt klosteros un kā mantojumu aristokrātu ģimenes nodot no paaudzes paaudzē saviem pēcnācējiem, arī grāmatzīmes veidojās no šo dzimtu ģerboņiem. Arī Latvijas teritorijā muižu bibliotēkās tādas bija atrodamas. Par pirmās latviešu ekslibra autoru uzskata grafiķi Rihardu Zariņu, kurš to zīmējis savai sievai, kaut gan pēdējā laikā to apstrīd, jo esot atrasta grāmatzīme no 1850-tajiem gadiem. Pašlaik ar šo interesanto mākslas veidu aizraujas vairāki vecākās paaudzes autori – Dzidra Ezergaile, Elza Stalidzāne, Artūrs Kiršfelds. Grafiķis Imants Ozoliņš ir autors pāri par 3500 ekslibriem, kurus cer kādreiz izdot grāmatā. Bet ir arī iepriecinošas vēstis. Šim žanram ir pievērsušies vidējās paaudzes autori – Māris Andrejs Eizāns, Elita Viliama, bet Ilgnese Avotiņa Rozentāla mākslas vidusskolā audzina jaunos ekslibristus.

Arī šodien katram sevi cienošam bibliotēkas īpašniekam būtu nepieciešama sava īpašuma zīme, jo grāmatas ir tāda lieta, kura ātri vien atrod jaunu mājvietu svešos plauktos. Kaut gan apgalvo, ka tagad visi lasīs virtuālās grāmatas, arī uz tām var novietot savu personīgo ekslibri.

Iepriekšējā kluba izstāde notika pirms septiņiem gadiem šajās pašās telpās . Tajā piedalījās ne tikai mākslinieki, bet arī kolekcionāri. Šoreiz izstādē pārstāvēti deviņi mākslinieki – Dzidra Ezergaile, Elza Stalidzāne, Imants Ozoliņš, Artūrs Kiršfelds, Andrejs Māris Eizāns, Ilgnese Avotiņa, Vjačeslavs Celešs, Juris Neimanis un Inese Sudare. Galvenokārt apskatāmi mākslinieku pēdējo gadu darbi, kuri iepriekš nav bijuši izstādīti.

Izstāde apskatāma līdz 2012. gada 15. novembrim.

2012.g. novembris
Ina Inta Liniņa-OzoliņaEkslibris Rīgas Latviešu biedrībā