87649

Bērnu mājskološanas ainiņas
19.08.2018


Rīgas Latviešu biedrības Folkloras komisijas „Sprīdīša skolas” „Bērnu mājskološanas ainiņas”


18. un 19. augustā, Rīgas svētkos 2018 Vērmanes dārzā stilīgi un senlaicīgi notikušas Rīgas Latviešu biedrības Folkloras komisijas „Sprīdīša skolas” „Bērnu mājskološanas ainiņas”, projektā "Sapņu dārzs - Rīgas Latviešu biedrībai 150". 


 Ainiņās tika iecerēts atspoguļot bērnu mācīšanas noskaņas, laikā kad veidojās RLB un tās „ziedu laikos” 20.gs. sākumā. Tās tika veidotas iedvesmojoties no 19. gs. beigu un 20. gs. sākuma fotogrāfiju un senlietu kolekcijām, kuras glabā Folkloras komisijas biedri un viņu draugi.

 Visas norises bija interaktīvas, ikviens tajās varēja līdzdarboties un apgūt vai atjaunināt prasmes un iemaņas: retorikā (runas mākslā), baletā un ritmikā, ornitoloģijā, latīņu valodā, izšūšanā, glītrakstīšanā ar spalvas kātu un tinti, boksterēšanā un seno rokrakstu lasīšanā, svēršanā ar seniem svariem un gludināšanā ar ogļu gludekļiem, kā arī iepazīt seno Rīgas svaru un mēru tabulu, gleznot Jaņa Rozetāla stilā portretus un gatavot papīra lelles ar grezniem tērpiem. Līdzās kungu bērnu mājskološanai notika pagalma bērnu spēles un muzicēšana. No pagalma bērnu spēlēm vispopulārākā bija staigāšana ar ķekatām (koka kājām). Savukārt ar Siena leļļu darbnīcā izgatavotajām lellēm bērni varēja iesaistīties Pagalma bērnu leļļu teātrī un sajaust līdzdalību košajā svētku noskaņā, kur „sadzīvoja” trīs gadsimti.

 Mājskološanas ainiņu programmu teltī veidoja Margita Poriete, etnogrāfe Indra Čekstere, Dr. agr. Baiba Ošmane, muzikante Aiga Auziņa, ornitologs Jānis Brikmanis, aktieris Pēteris Vilkaste, māksliniece Daiga Kļaviņa, topošā vēsturniece Laura Kļaviņa, dejotāja Anita Feldmane, rokdarbnieces Irēna Krieva un Margarita Done, mājturības darbu zinātāji Ainārs Ozoliņš un Normunds Killo, bet spēļu laukumā darbojās seno spēļu meistars Ernests Spīčs ar atraktīvo komandu, kurā muzicēja Rozīte Katrīna Spīča, Dzintars Spīčs, Nikolajs Zaharovs, Silvija Puķīte, Diāna Logina un  spēles vadīja Pēteris Ponnis, Adelīna Balode un Andris Zēbergs.


Lai sendienu noskaņas un jaunapgūtās senās prasmes rosina izaugsmei un palīdz izprast Rīgas Latviešu biedrības un Latvijas dibināšanas laiku!


Ielādēju...      Atpakaļ