124947

Atskatoties uz dižākās kokles daudzinājumu
13.05.2022


Rīgas Latviešu biedrības Zelta zālē, 2022. gada 7. maijā izskanējis pasaulē dižākās kokles daudzinājums. Piedāvājam ielūkoties sarīkojuma apmeklētāju komentāros par redzēto, dzirdēto un piedzīvoto!
   
RLB domniece, Folkloras komisijas vadītāja Margita Poriete
Interesentu pilnā zālē, sirsnīgā un atjautīgā atmosfērā notika kokļu mūzikas koncerts, kura galvenais notikums bija Jāņa Krauksta 1947. gada darinātās basa kokles kopijas ieskandināšana, kuru izveidoja meistars Rihards Valters pēc dizainera Pētera Poņņa veidotā rasējuma. Koncertu vadīja Rozīte Katrīna Spīča, to caurvijot ar asprātīgiem uzdevumiem publikai un iesaistot etnomuzikologa Dr. art. Valda Muktupāvela stāstījumu par kokles spēles atdzimšanu 20. gs trīsdesmitajos gados pēc Emīla Melngaiļa ierosmes, kuras ietekmē arī tapusi Dižā basa kokle jeb Bāgs.
Koncerta īpašā viešņa bija vecākās paaudzes koklētāja Maija Cālīte, bet daudzveidīgos kokļu spēlēšanas veidus parādīja jaunie, talantīgi Latvijas koklētāji - Ansis Jansons, Namejs Kalniņš, Zane Sniķere, Madara Lisovska, Dzintars Lipors, Rozīte Katrīna Spīča, Dzintars Spīčs kopā ar Valdi Muktupāvelu.
Dižās kokles spēlei nav skolotāja, jo padomju vara lika pārtraukt Jāņa Eduarda Krauksta darbību un ģimenē tradīcija neturpinājās.  Taču šī koncerta dalībnieki parādīja katras savu ceļa meklējumu Dižās kokles dvēseles atdzimšanā – veidos kā to spēlēt. 
 
Profesors, etnomuzikologs Valdis Muktupāvels
Kāda notikuma liecinieki mēs bijām 7. maija vakarā Rīgas latviešu biedrības zelta zālē? Vai tas ir visas pasaules notikums? Jā,  jo šāds instruments ir vienīgais ne tikai šajā zālē, ne tikai Rīgā vai Latvijā. Tas ir vienīgais pasaulē. Tas nozīmē, ka šim bāgam nav skolotāja, bet, kā lai to spēlē? Katrs instruments saka – dari ar mani tā! Tad nu mēs darījām tā, kā mums priekšā teica dižkokle. Sanāca ļoti dažādi, jo paši mēs esam atšķirīgi kā cilvēki un kā koklētāji. Rezultāts ir tāds, ka mēs tagad esam jaunie bāga skolotāji un, ja kāds vēlas iemācīties spēlēt, tad var meklēt to, kura maniere patīk vislabāk.
    
Tautas muzikantu biedrības valdes locekle Iveta Dukaļska
Ikkatrs tautas mūzikas instruments ir svarīgs priekš nākošajām paaudzēm. Dižā kokle šķiet savu pielietojumu pagātnē nebija tā īsti atradusi, taču caur atjaunoto instrumenta kopiju mēs nolasījām kāda muzikanta un instrumentu meistara sapni - kā būtu, ja šāds instruments tiktu lietots. Zinot vēsturisko kontekstu un izmaiņas ideoloģijā ap 20. gs. 50. gadiem, domāju, ka bāgs varētu būt priekštecis šobrīd mūzikas skolās spēlētajām koncertkoklēm. Šobrīd bāgs ir tomēr vairāk kā atgādinājums tam, cik izdomas bagāti un radoši ir bijuši tautas muzikanti un instrumentu meistari.
 
Biedrības “Mans tautastērps” valdes locekle Evita Lisovska
Dižkokles daudzināšanas un ieskandināšanas pasākums bija unikāls un vēsturisks notikums koklētāju dzīvē. Muzikanti parādīja, ka bāga skanējums spēj būt tik dažāds, atbildot uz katra koklētāja pieskārienu. Milzīga pateicība šī īpašā instrumenta glabātājiem, atradējiem un atjaunotājiem! Dižkokles ieskandināšanas pasākums priecēja ar sirsnīgo atmosfēru un iespēju satikties domubiedriem.
 
Dizaineris, izstādes “Krauksts Korāts Kokle”  veidotājs Pēteris Ponnis
Izstādi Krauksts, Korāts, Kokle veidojām kā pagodinājumu un veltījumu gan instrumentiem gan meistariem, tas bija izaicinājums atklāt visu Krauksta mūzikas instrumentu kolekciju, ar uzsvaru uz Dižkoklli un reizē dot ieskatu viņa un Pētera Korāta dzīvēs ar interaktīvām planšetēm, un tas izdevās lieliski, no apmeklētājiem bija negaidīti labas atsauksmes un interakcija ar Jauno Dižokokli. Vēsturisks notikums kombinācijā ar Pasaules pirmatskaņojumu.

Projekta “Dižā kokle” vadītāja Dace Paegle
Mūsu biedrības projekts "Dižā kokle" brīnišķīgi pierāda, kā senu un piemirstu  instrumentu var atdzīvināt un integrēt mūsdienu mūzikas un kultūras norisēs. Paldies projekta komandai par radošajām idejām un to piepildījumu, radot unikālu rezultātu!
 
Kokļu meistara Jāņa Eduarda Krauksta dēls Viesturs Krauksts
Domāju, ka tēva ideja par bāgu kā tādu ir fantastiska un tagad pastāv iespēja, kā bāgs var būt iekļauts kokļu orķestru veidošanā un, protams, arī solo spēlēšanā. Pilnīgi piekrītu prof. Muktupāvela teiktajam, ka pats instruments jau saka, kā uz viņu ir jāspēlē. Tātad mums ir teicami speciālisti, kas to varēs izdarīt un latvieši tomēr ir muzikāla nācija, par to rāda viss koklētāju kolektīvs bāga reprezentācijas pasākumā un arī publikas izpratne un līdzdalība dziedājošo koklētāju uzstāšanās laikā. Liels paldies īstiem latviešiem, ka tādi vēl ir!
Lai dzīvo kokle un visa latviešu tauta!
 
Koklētāja, daudzinājuma dalībniece Madara Lisovska
Šis koncerts deva brīnišķīgu iespēju gan pašai spēlēt, gan ieklausīties citu koklētāju iemīļotajās tehnikās. Un, nenoliedzami, koncerta skaistums radīja vēlmi turpināt pilnveidoties, lai varētu atkārtot šo burvīgo pieredzi. 
 
Kopas “Vilki” vadītājs Edgars Lipors
Ar ģimeni apmeklējām DIžkokles daudzinājumu un bijām ļoti patīkami pārsteigti. Vispirms par pašu bāgu – tāda kokle ir vienreizēja latviešu materiālās un nemateriālās kultūras mantojuma pērle. Apbrīnoju meistaru gan Krauksta, gan Valtera uzņēmību un radošo garu. Pie tām, kas par skaņu!  Kaut ko tādu radīt un spēt atkārtot darināšanu no jauna ir sasniegums, ar ko varam lepoties. Bijām pārsteigti par publikas lielo atsaucību, pats palīdzeju nest krēslus, jo apmeklētāju skaits bija ievērojami lielāks par plānoto. Koncerts bija interesants ar to, ka redzējām tik jaudīgus jauniešus, ar dažādām spēles manierēm un tehnikām. Lepojos, ka arī mūsu dēlu Dzintaru daudzinājuma vadītāja Rozīte uzaicināja piedalīties. Lai dižkokle skan ne tikai Latviešu biedrības namā, bet to dzirdam visā Latvijā!  Paldies visai komandai par izcilu veikumu Latvijas labā!
 
Koklētājs, “Kokļu meža” saimnieks Ansis Jansons
Dižkokles koncerts bija tāds tautas mūziķu augstākā līmeņa pasākums. Riktīgi foršā un labā nozīmē. Tas šķiet bija pirmais lielais koklētāju komūnas pasākums kopš kovida sākuma. Man bija liels prieks satikt tautas mūzikā ieinteresētus cilvēkus un liels prieks arī spēlēt un satikt visus koklētāju draugus un parunāties. Žēl ka nesanāca īsti satikt meistaru Rihardu. Viņš ieradās koncerta laikā, bet man atkal uzreiz pēc koncerta bija jādodas projām.
Par pašu dižo kokli... Neeeeeez. Pēc tiem instrumentiem izskatās ka Krauksts bija eksperimentētājs kā piemēram Guntis Niedoliņš. Nezinu, cik tur paliekošas ietekmes mūsdienu koklēšanā  kā Heņķim, Poriķim vai Vucinam. Vēlu turpmākas veiksmes un lai dižkokle vēl sevi parāda plašākai publikai.

Folklorists, latviešu un japāņu mitoloģijas pētnieks Uģis Nastevičs
Dižkokles jeb bāga ieskandināšana Rīgas Latviešu biedrībā ir liels notikums ne tikai latviešu kultūras un kokļu mūzikas cienītājiem. Šajā svētku reizē apbrīnoju jauno koklētāju virtuozitāti, bet visvairāk mani saviļņoja Maijas Cālītes izjusti un dzidri ieskandinātā garīgā stīga ar Dieva dziesmām. Gandarījums par mūsu koklētprieka tradīcijas attīstību arvien jaunās skaņās, līdztekus saglabājot tā garīgo ievirzi un kodolu. Lai Dižkokle nebeidz pārsteigt klausītājus un iedvesmo koklēt gan svētkos, gan ikdienā!
 
Koklētāja, daudzinājuma vadītāja Rozīte Katrīna Spīča 
Dižkokles daudzinājums sākās ar vairāku jauno koklētāju prezentācijām, bet pirms viņiem uzstājās Maija Cālīte, kuras koklētājās stāžs ir vislielākais valstī. Katram koklētājam bija sava odziņa un tik laba odziņa, ka katrs ar savu kokles spēli spēja piepildīt Zelta zāli.  Savukārt skatītāji priekšnesumus novērtēja ar vētrainiem applausiem. Protams, mans kā koncerta veidotājas un vadītājas vislielākais gandarījums ir par to, ka mēs spējām iekustināt klausītāju sirdis un dvēseles. Paldies Kraukstu ģimenei, kas mums saglabāja bāgu un citus meistara darinātos instrumentus! Paldies, visiem, kas atbalstīja mūsu idejas! Rezultāts ir pārsteidzošs, pozitīvs un rosinošs.
 
Teicami daudzinājuma attēli ir atrodami fotogrāfa Aivara Auziņa kolekcijā šeit. 
      Atpakaļ