61266

Toronto Latviešu biedrības Sestdienas skolaToronto Latviešu biedrības sestdienas skola dibināta 1950. gadā. 2015. gadā skolu beidza jau 64. Izlaiduma absolventi. Kopš skolas pirmsākuma, to absolvējuši jau 1050 skolēnu. Skolas telpas atrodas Kanādas Latviešu centrā Toronto. Skola darbojas no septembra līdz maija beigām sestdienās. Skolu apmeklē bērni vecumā no 3 līdz 14 gadiem. Skolas darbs norit bērnudārza, pirmsskolas un 1 – 8 klašu grupās. Tiek apgūta latviešu valoda, vēsture, ģeogrāfija, ticības mācība, tautas dejas, dziedāšana un kokles spēle.Mācību gada laikā tiek rīkoti vairāki tradicionāli sarīkojumi – skolas gada svinīga atklāšana, skolas vecāko audzēkņu uzstāšanās karavīru piemiņas sarīkojumā Saulainē, ķekatas, Latvijas valsts dibināšanas gadadienas atzīmēšana 18. Novembrī, Ziemassvētki, Draudzīgā aicinājuma diena, pulkveža Kalpaka piemiņas brīdis, Ģimenes diena un izlaidums.
    
 Kontakti

Adrese
Toronto Latviešu biedrības Sestdienas skola, Kanādas Latviešu centrs Toronto
4 Credit Union Drive, ON, M4A 2N8

Skolas pārzine Rasma Gaide
E-pasts: rmgaide@rogers.com

Tālr.: 416 670 6614
 
      Atpakaļ