61271

Toronto Latviešu biedrībaToronto Latviešu biedrība dibināta 1948. gadā. Tās dibinātāji bija latvieši, kas Kanādā bija ieceļojuši jau pirms 2. Pasaules kara. 1948. gada 20. janvārī Kanādas Latviešu kluba priekšsēdis Alfrēds Karslons iepazīstināja ar Toronto Latviešu biedrības mērķiem : „Mēs, veclatvieši, uzskatām par savu pienākumu, cik tas mūsu spēkā, palīdzēt katram iebraucējam latvietim, dodot materiālo atbalstu, palīdzēt ar dzīves vietas meklēšanu, u.t.t.  Šie cilvēki nelūdz dāvanas, viņos mājo vēl latviešu pašlepnums”. Biedrības pamatos likti Rīgas Latviešu biedrības – „Māmuļas” darbības principi.Toronto Latviešu biedrība atbalsta latviskos centienus sabiedrībā, līdzdarbojas Kanādas latviešu centrālajās organizācijās un atbalsta Kanādas latviešu jaunatnes organizācijas. 2015. gadā Toronto Latviešu biedrībā darbojas 82 biedri. TLB Sestdienas skolu 2015. gadā beidza 8 absolventi.

Toronto Latviešu biedrības darbu vada valde. Toronto Latviešu biedrības valdes priekšsēde ir Rasma Pērkone.

 Vēsture

1948.gadā Toronto no Eiropas sāka ieceļot arvien vairāk latviešu, kas aktīvi iesaistījās biedrības darbā.. Ar 1949.gada 2.janvāri Toronto Latviešu biedrības valdes darbu jau pilnībā pārņēma Kanādā ieceļojošie latvieši. Biedrība rūpējās par palīdzību, informāciju, sarīkojumiem, vāca līdzekļus, veidoja un atbalstīja nozaru darbību un plānoja iegādāties savu namu. 1952. gadā biedrība iegādājās namu Oslera ielā, ko apsaimniekoja līdz 1961. gadam.

Sākot ar 1965. gadu Toronto Latviešu biedrība regulāri izdod savu „Apkārtrakstu” un nozīmīgās biedrības gadadienās ir izdevusi rakstu krājumus („Toronto Latviešu biedrība. 25 gadi”, „Toronto Latviešu biedrība. 30 gadi”, „Paaudzes paaudzēm”, „Gadu gaitā”, „Gaismai austot”, „Darbs un devums”, „Tilti tālēs”).

Biedrībā gadu gaitā darbojušās vairākas nozīmīgas nozares: TLB Dāmu komiteja, TLB Inženieru un tehniķu kopa, TLB Zinātņu kopa, TLB Koklētāju nozare,   deju kopa „Diždancis” un bērnu deju kopa „Diždancītis”, jauktais koris „Daina”, Dramatiskais ansamblis un Drāmas kopa, Dravinieku sekcija un Bridža kopa.

1950. gada 6. septembri sāka darboties Toronto Latviešu biedrības Sestdienas skola, kas darbojas joprojām.

  Aktivitātes

Toronto Latviešu biedrībā darbojas Zinātņu kopa un Sestdienas skola. Tiek izdots biedrības „Apkārtraksts” un rīkotas referātu pēcpusdienas un vairākus sarīkojumus gadā. Ir uzkrāts un veidots biedrības arhīvs.

  Kontakti

Toronto Latviešu biedrības valdes priekšsēde ir Rasma Pērkone
E-pasts: prasma@rogers.com

Ielādēju... 
      Atpakaļ