61275

Otavas Latviešu biedrībaOtavas latviešu biedrība (Latvian Heritage Society of Ottawa)  dibināta 1983. gadā.

Otavas Latviešu biedrības mērķi ir:

  • Radīt latvisku sabiedrisko vidi visiem Otavas un apkārtnes latviešiem, lai veicinātu tautiskā mantojuma uzturēšanu;
  • Paust latviešu kultūru un izplatīt informāciju par Latviju Kanādas sabiedrībā;
  • Atbalstīt personas vai grupas, kuras nodarbojas ar latvisko gara mantu krāšanu, kopšanu un attīstīšanu.


Otavas Latviešu biedrības emblēmā attēlota Otava, kuru simbolizē Kanādas parlamenta ēka, kuru no Latvijas, ko simbolizē Rīgas torņ, šķir jūras viļņi. Biedrības emblēmas idejas autors ir Miķelis Svilāns. Pirmo reizi logo parādās biedrības 1996. gada decembra apkārtrakstā. Sagaidot biedrības 20 gadu jubileju, Uģis Lāma biedrības logo izgatavoja no koka.  Tas glabājas Otavas ev.lut. Miera draudzes namā.Otavas Latviešu biedrības darbu vada valde, kuru ievēl biedru pilnsapulce, kas sanāk katru gadu maija mēnesī. Otavas Latviešu biedrības priekšsēdis ir Uģis Lāma.

  Vēsture un aktivitātes
1983. gadā Otavas Latviešu biedrības dibināšanas sanāksmē tās dalībnieki izraudzīja pagaidu valdi šādā sastāvā: Dagnija Staško, Miķelis Svilāns, Anita Rozīte, Ingrīda Mazute un Ligita Galdiņa. Pēc 6 mēnešiem notika pirmā biedrības pilnsapulce, kurā piedalījās 15 dalībnieki. Otavas Latviešu biedrības pirmajā valdē tika ievēlēti visi augšminētie un vēl 2 valdes locekļi - Aļģerds Vilks un Edīte Ābols. Par pirmo Otavas Latviešu biedrības priekšsēdi tika ievēlēts Miķelis Svilāns. Notārs Jānis Apse izstrādāja biedrības statūtus. Otavas Latviešu biedrība oficiāli reģistrēta kā bezpeļņas organizācija "Latvian Heritage Society of Ottawa”.

Biedrība sāka aktīvu darbu, lai kopīgos pasākumos pulcētu Otavā un apkārtnē dzīvojošos latviešus. Biedrības vairāk kā trīsdesmit pastāvēšanas gados regulāri notikuši video vakari, dzejas sarīkojumi, tematiski vakari, apspriestas politiskas tēmas, uzņemti viesi no Latvijas, kā arī notikuši gadskārtu un saviesīgi sarīkojumi, vecgada balles. Otavas Latviešu biedrība palīdzējusi rīkot un uzņēmusi profesionālus māksliniekus, kuri Otavā snieguši koncertus un izrādes. Biedrība piedalījusies Kanādas un Kanādas latviešu festivālos un latviešu diasporas sarīkojumos pasaulē.

Biedrība rūpējas par Otavas Latviešu bibliotēkas veidošanu, kārtošanu un grāmatu iegādi. Kopš 1984. gada 3 reizes gadā iznāk biedrības apkārtraksts. Regulāri tiek ziedota nauda labdarības mērķiem, izglītībai un kultūrai.

Otavas Latviešu biedrības pārstāvji piedalās Pasaules Brīvo Latviešu apvienības un Latviešu Nacionālās apvienības Kanādā darbā, sadarbojas ar Kanādas baltiešu organizācijām un Latvijas Republikas vēstniecību Kanādā.

 Kontakti

Adrese  Otavas latviešu evaņģēliski luteriskajā Miera draudzes namā
83 Main St. Ottawa, ON K1S 1B5, Canada

E-pasts: ottawasmile@inbox.lv
 
      Atpakaļ