Latviešu skola HamiltonāLatviešu skola Hamiltonā dibināta 1948.gadā un ir vecākā latviešu skola Kanādā.
Latviešu skola Hamiltonā sniedz pamatskolas programmu (no Dārziņa grupas līdz 8. klasei). 2011.gada septembrī darbību atsāka arī ģimnāzija, kuras darbība uz 18 gadiem bija pārtraukta.Visas mācības skolā notiek latviešu valodā. Kopš 2009.gada darbojas Valodas klase, kurā bērni ar minimālām latviešu valodas zināšanām apgūst latviešu valodu.

 Vēsture

1948.gada novembrī Hamiltonā sāka darboties latviešu skola, kuru dibināja un ilgus gadus vadīja Elza Gulbis. Skolas pirmajos darbības gados skolēnu bija nedaudz, jo liela daļa latviešu, kas ieradās Hamiltonā, bija gados jauni un vēl nebija izveidojuši ģimenes. Ritot laikam, skolēnu skaits pieauga, un 70-tajos gados, kuri vērtējami kā skolas „zelta gadi”, skolēnu skaits sasniedza 136. Skola pirmajos desmit darbības gados telpas īrēja, bet, kad Hamiltonas Kristus evaņģēliski luteriskā draudze tika pie savas baznīcas, telpas ieguva arī skola, kur tā darbojas arī šobrīd.

  Aktivitātes

Latviešu skola Hamltonā 2015. gada rudenī uzsāka 68. mācību gadu. Skolā uzņem bērnus no 3 gadu vecuma. Skolā tiek uzņemti bērni gan ar latviešu valodas zināšanām, gan tie, kas vēlas iepazīties ar latviešu valodu, latviskām tradīcijām un sestdienas pavadīt latviskā vidē.
Skolas mācību programmā ir latviešu valodas mācība, ietverot gan sarunvalodu, gan lasīšanu, gan rakstus. Jaunākās klasēs tiek apgūta tēvzemes mācība, vecākajās – Latvijas ģeogrāfija un vēsture. Liels uzsvars tiek likts uz latviešu folkloras apguvi, tradīciju un godu apguvi un svinēšanu, iesaistot audzēkņus praktiskās nodarbībās. Notiek arī ētikas un ticības mācības stundas.
Sarīkojumu un svētku reizēs skolas saime piedalās Kristus draudzes dievkalpojumos un Hamiltonas Latviešu biedrības sarīkojumos. Skolēni mācās tautas dejas un dziedāšanu, kas dod viņiem iespēju piedalīties skolas un latviešu organizāciju sarīkojumos, kā arī dziesmu svētkos.
Skolas gadā notiek kopīgi sarīkojumi -  izbraukums, latvisko svētku svinēšana, Ziemassvētku sarīkojums, Draudzīgais Aicinājums un skolas gada noslēguma sarīkojums vai izlaidums.

  Kontakti

Adrese:
18 Victoria Ave S. Hamilton, ON L8N 2S6

Kontaktpersona: Baiba Bredovska, skolas pārzine
E-pasts: emba.br@cogeco.ca 
Tālr.: 1 905 522 7190
 
      Atpakaļ