Latviešu ģimnāzija HamiltonāLatviešu ģimnāzija Hamiltonā darbojas Latviešu skolas Hamiltonā sastāvā. Tā savu darbību pēc 18 gadu pārtraukuma atsāka 2011.gada septembrī. 2015. gada pavasarī notika pirmais atjaunotās ģimnāzijas kursa izlaidums, ģimnāziju absolvējot 3 jauniešiem. Kopā visos ģimnāzijas pastāvēšanas gados to absolvējuši 94 audzēkņi.Ģimnāzijā jaunieši papildina Latviešu skolā iegūtās zināšanas, mācoties latviešu valodu un literatūru, folkloru, vēsturi, dziedāšanu un kokles spēli, ticības mācību un mākslas vēsturi.
Latviešu ģimnāzijas Hamiltonā mācības notiek Hamiltonas Latviešu biedrības namā.

 Kontakti 

Adrese:
16 Queen St. N.Hamilton,Ontario L8R 2T8, Canada

Kontaktpersona: Biruta Kwapisinski, ģimnāzijas pārzine
E-pasts: bkwapisinski@yahoo.com
Tālr.: 1 905 389 3842

Vietne internetā:

http://hamiltonlatvians.wordpress.com/majas-lapa/latviesu-vidusskola-hamiltona/
 
      Atpakaļ