Latviešu centrs MonreālāMonreālas Latviešu sabiedriskais centrs dibināts 1983. gada 25. martā. Monreālas Latviešu sabiedriskais cents uz sarīkojumiem un kopējiem darbiem pulcē latviešus no pilsētas un tās apkaimes. Centra darbībā iesaistītas astoņas latviešu organizācijas un vairāk kā 100 individuālo biedru.Monreālas Latviešu sabiedriskā centra vadītājs ir Andrejs Vītols.

Monreālas Latviešu sabiedriskais centrs ar līdzekļiem atbalsta virkni latviskās identitātes kopšanas, latviešu kultūras un izglītības attīstības projektu. Sevišķa vērība piegriezta jaunatnes un tās izglītošanas projektiem. Vairāki projekti norit sadarbībā ar Vītolu fondu Latvijā un tie sniedz atbalstu Latvijas skolēniem un jauniešiem.

 Kontakti
Adrese:
Montreal Latvian Centre, 3955 Provost, Lachine, QC H8T 1M1, Canada


Tālr.: 514 634 4082
514 637 9102
514 212 4276

E-pasts:  bruvit@sympatico.ca 
 
      Atpakaļ