Krišjāņa Barona Latviešu skola ČikāgāČikāgas Latviešu skola dibināta 1950. gadā. Skolu dibinot tika nolemts, ka tā apvienos visu reliģisko konfesiju bērnus un ka skolas mācību programmu nosaka Amerikas Latviešu Apvienības Izglītības nozare. Pirmais skolas pārzinis bija H.Kreicers. Tā laika divpadsmit skolas skolotāji izraudzīja skolai Krišjāņa Barona vārdu. No 1976. gada skola darbojas Ciānas latviešu Ev.lut. baznīcas draudzes nama telpās.Čikāgas Krišjāņa Barona Latviešu skolas mērķis ir iesaistīt bērnus un jauniešus latviešu sabiedrībā, mācīt latviešu valodu, sniegt pamatzināšanas par latviešu kultūru un Latvijas vēsturi, sniegt informāciju par svarīgiem notikumiem un norisē mūsdienu Latvijas dzīvē un sabiedrībā.

Savā darbā skola vadās pēc kristīgiem un latviskās ētikas principiem. Mācību procesā tiek izmantota Amerikas Latviešu Apvienības mācību programma kā vadlīnija skolas mācību programmas veidošanā.

Skolas mācības notiek sestdienās divās vecuma grupās. Skolu pārvalda Skolas padome. Skolas pārzine ir Elisa Freimane.

 Kontakti

Adrese
Čikāgas Krišjāņa Barona latviešu skola/ The Chicago Latvian Saturday School
Zion Latvian Ev.-Lutheran Church, 6551 West Montrose Avenue, Chicago, IL 60634-1499, USA

Tālr.: 773 318 3787
E-pasts: kblskola@gmail.com

Vietnes:
www.cikaga.com/KBLS.php
www.facebook.com/KBLSCikaga
 
      Atpakaļ