61273

Kanādas Latviešu Centrs TorontoKanādas Latviešu Centra Toronto (KLCT) devīze ir "Dzīva vide - dzīvai tautai!".

KLCT mērķis ir saglabāt latviešu kultūru un radīt vietu, kur latvieši var satikties latviskā vidē koncertos, dejās, skolās, semināros, teātros un citos sarīkojumos. Centra telpas tiek piedāvātas arī dažādu organizāciju sarīkojumiem.Kanādas Latviešu Centram Toronto ir aptuveni 600 biedru, kas katrs ziedojis vismaz $ 1000.  KLCT darbu vada valde. Ik gadu notiek KLCT biedru pilnsapulce, kurā ievēl valdi. Valdes priekšsēži kopš KLCT dibināšanas bijuši: Valdis Liepiņš 1979 - 1981, 1985 - 1986; Valdis Vagners 1981 - 1983, 1986 - 1989, 1995 – 1998; Harijs Jansons 1983 - 1985, 1989 - 1992; Ieva Martin 1992 - 1995; Auseklis Zaķis 1998 - 2003; Egils Fogels 2003 - 2006; Silvija Shedden 2006 - 2008; Arnis Markitants 2008 - 2010; Juris Tauriņš 2010 - 2013; Alberts Upeslācis 2013 – 2014, 2014 – 2015.

Centra darbu nodrošina 4 pilna laika darbinieki un pēc vajadzības tiek pieaicināti darbinieki uz laiku. KLCT darbību uztur aptuveni 200 brīvprātīgo darbinieku, kas darbojas centra valdē, dāmu komitejā un citās komitejās, darbojas bibliotēkā, rūpējas par apkārtni un visādi atbalsta Centra darbību.

Īpaša loma KLCT darba nodrošināšanā ir tā Dāmu komitejai, kas rīko un atbalsta dažādus sarīkojumus, kā arī Mārtiņtirgu un latviskās virtuves produktu pārdošanu sestdienas rītos. Kopš Centra sākuma gadiem tiek rīkoti svētdienu Azaidi, kurus apmeklē liels skaits cilvēku.

Centra ēka un zemes gabals tika iegādāti 1977. gadā un pēc paveiktiem remontiem, lai telpas atbilstu centra vajadzībām, 1979. gadā atvērti publikai. Centra izveidi atbalstīja vietējie latvieši un latviešu organizācijas, kā arī Ontario valdība. Centrs savas pastāvēšanas laikā ir saņēmis atbalstu gan no Kanādas valdības, gan Toronto pašvaldības.

KLCT notiek ap 750 sarīkojumu gadā. Centrs dod mājvietu divām latviešu skolām – „Valodiņai”  un Toronto Latviešu biedrības Sestdienas skolai, kā arī Gaujas (14.) gaidu vienībai un Rīgas (72.) skautu vienībai. Centra telpās uz nodarbībām sanāk deju grupas „Daugaviņa”, „Mēnestiņš”, „Daugava” un „Dižais Dancis”, koris „Dzirksts” un Daugavas Vanagu Vīru koris. Satiekas arī Bridža kopa, Latviešu Daiļamatnieku Savienība Kanādā, Toronto Latviešu Filatēlistu Klubs,  Toronto Latviešu Pensionāru Apvienība.

Centra telpās atrodas Latviešu Nacionālās Apvienības Kanādā birojs, Latviešu Kredītsabiedrība, laikraksts „Latvija Amerikā”, Daugavas Vanagu Kanādā birojs un vēl vairāku organizāciju mājvietas. Centrā darbojas mākslas un dāvanu veikals "Letts Shop" un bārs „Umurkumurs”.

Centrā atrodas arī bibliotēka, ko atklāja 1981. gadā. Tās mērķis ir krāt izdevumus par Latviju un latviešiem un darīt lasītājiem pieejamus ārpus Latvijas izdotos izdevumus. Šī ir lielākā latviešu bibliotēka Ziemeļamerikā, ja ne visā pasaulē ārpus Latvijas. Bibliotēkā atrodas apmēram 15 000 grāmatas, 250 periodiski izdevumi, 250 video lentas u.c. Atsevišķi darbojas bērnu bibliotēka “Burvju atslēdziņa,” atklāta 1997. 2007. gadā bibliotēku nosauca “Apolonijas Veteres vārdā.  

Centra telpās izvietoti Eduarda Dzeņa, Jāņa Tīdemaņa, Jāņa Kugas, Visvalža Reinholda, Margaritas Kovaļevskas un citu mākslinieku darbi. Par latviešu mākslinieku darbu kolekcijas izveidi rūpējas Mākslas komiteja, kas dibināta astoņdesmito gadu sākumā.

1986. gadā dibināts Stipendiju Fonds, kas atbalsta jauniešu latvisko izglītību un sabiedrisko zināšanu studijas.

 Kontakti
Adrese:
Kanādas Latviešu Centrs Toronto
4 Credit Union Drive, Toronto, ON  M4A 2N8, Canada

Tālr: 416-759-4900
Fax: 416-759-9311

E-pasts:  office@latviancentre.org

Mājas lapa:
www.latviancentre.org

Ielādēju... 
      Atpakaļ