61518

Hamiltonas Latviešu biedrībaHamiltonas Latviešu biedrība dibināta 1948.gada 12.septembrī.
Hamiltonas Latviešu biedrības mērķi ir:

  • uzturēt latviešu kultūras attīstību, veicinot latviešu kultūras pasākumus;
  • atbalstīt latviešu skolas, mācību iestādes, nometnes un citus latviskas audzināšanas pasākumus;
  • atbalstīt jauniešus tālākai latviskai izglītībai;
  • sadarboties ar citām līdzīgām organizācijām;
  • radīt iespēju latviešiem tikties kopīgos sarīkojumos.


Hamiltonas Latviešu biedrības logo ir attēlots vairogs ar Latvijas karogu, kļavas lapu kreisajā pusē, ozola lapām labajā pusē un burtiem HLB.

Hamiltonas Latviešu biedrības darbu vada valde. Hamiltonas Latviešu biedrības priekšsēdis ir Arnolds Smiltnieks.

Hamiltonas Latviešu biedrības pārstāvji darbojas Hamiltonas apvienotajā latviešu organizāciju komitejā „HALO komiteja”, kas darbu uzsākusi 2015. gadā. Hamiltonas Latviešu biedrība ir pārstāvēta Latviešu Nacionālās apvienības Kanādā darbā.

 Vēsture

Lielākā daļa Kanādā dzīvojošo latviešu valstī ieceļoja pēc Otrā pasaules kara. Divas trešdaļas nonāca Ontārio provincē, kur iecļotājus piesaistīja rūpniecības straujā attīstība Hamiltonā.
Sanākot kopā 24 patriotiski nosakņotiem tautiešiem, 1948.gada 12.septembrī profesora Friča Gulbja un profesora Pētera Ķikaukas vadībā tika dibināta Hamiltonas Latviešu biedrība. Biedrības pirmajā valdē darbojās Alberts Polis, Kārlis Daudzietis, Ingeborga Neimane, Valija Konrāds un Oskars Vīksne.
Sākās rosīga darba gadi. Jau 1948.gadā sāka darboties koris. Kora pirmais diriģents bija Edvards Gulbis. 1948.gada novembrī Hamiltonā sāka darboties latviešu skola, kuru dibināja un ilgus gadus vadīja Elza Gulbis. 1948.gadā tika dibināta sporta kopa „Sparta”, kuras pirmais vadītājs ir Laimonis Žulps. Hamiltonas Latviešu biedrības paspārnē 1951.gadā tika dibināta Drāmas kopa, kuras režisors bija Ernests Jurševskis, un Akadēmiskā kopa Arnolda Grabja vadībā. Drīz pēc tam darbību sāka tautas deju kopa Laimdotas Brīvkalnes vadībā, Ventas 10. gaidu vienība, kuru vadīja Regīna Pavasara, kā arī Aiviekstes 39. skautu vienība Edgars Dāvidsona vadībā. 1958. gadā HLB namā tika atvērta bibliotēka. Tika organizēti koncerti, kultūras un saviesīgi sarīkojumi.
Lai atgādinātu pasaulei par 1939.gada Vācijas – PSRS līgumu jeb tā saucamo Molotova - Ribentropa paktu, no 1986.gada līdz 1991. gadam, kad Baltijas Valstis atguva neatkarību, Kanādā 23.augustu sāka atzīmēt kā Melnās lentas dienu. Hamiltonas Latviešu biedrība aktīvi piedalījās atceres pasākumu rīkošanā. Tika organizētas sanāksmes pie pilsētas valdes, atceres uzrunas un piemiņas brīži, tika gatavoti un izvietoti plakāti, kā arī veidotas brošūras ar informāciju par vēsturiskajiem notikumiem.
Hamiltonas latvietis Vilis Rudzītis 1958.gadā pilsētā nopirka māju, kuru nodeva Hamiltonas Latviešu biedrības rīcībā. Pašreizējo mājas vietu 16 Queen St. North Hamiltonā biedrība ieguva 1960.gadā. Namu biedrība iegādājās ar Viļa Rudzīša atbalstu. Ēkā iekārtota bibliotēka un grāmatnīca. Namā iekārtota sarīkojumu telpa un virtuve.  Aktivitātes

Hamiltonas Latviešu biedrības rudens sezona katru gadu tiek atklāta ar Miķeļu tirgus sarīkojumu. Nozīmīgākais un plašākais Hamiltonas Latviešu biedrības rīkotais pasākums ir Latvijas Valsts svētku atzīmēšana 18.novembrī, kas tradicionāli notiek latviešu baznīcas telpās ar svētku uzrunām, referātiem, latviešu skolas audzēkņu priekšnesumiem un svētku svinībām. Ziemassvētku ieskaņai katru gadu tiek rīkots Dāvanu tirdziņš, kur var iegādāties latviskus rokdarbus un tradicionālos gardumus gan savam svētku galdam, gan ciemakukulim. Decembrī Eglītes vakara sarīkojumā skan iemīļotas Ziemassvētku dziesmas, tiek baudītas kopīgas vakariņas un sagaidīts Ziemassvētku vecītis. Ļoti iecienīti ir biedrības rīkotie filmu un referātu vakari. Janvārī Draudzīgā aicinājuma zīmē tiek rīkota Grāmatu diena.
Viena no nopietnākajām Hamiltonas Latviešu biedrības rūpēm ir biedrības nama, kas kalpo ne tikai latviešu biedrībai, bet arī visai Hamiltonas latviešu sabiedrībai, uzturēšana. Namā notiek dažādu organizāciju sanāksmes, sarīkojumi, darbojas bibliotēka un grāmatnīca, notiek tautas mākslas kopu mēģinājumi.
    Hamiltonas Latviešu biedrība kopā ar citām Latviešu organizācijām veido Hamiltonas Latviešu organizāciju izdevumu „Hamiltonas Ziņas”, kas iznāk reizi mēnesī un ar ko var iepazīties vietnē:  hamiltonlatvians.files.wordpress.com.

  Kontakti
Adrese:
Hamiltonas Latviešu biedrība  (Hamilton Latvian Society)
16 Queen St. N., Hamilton, ON. Canada  L8R 2T8

HLB priekšsēdis: Arnolds Smiltnieks
E-pasts: asmiltnieks@cogeco.ca

Vietne internetā:
hamiltonlatvians.wordpress.com/majas-lapa/hamiltonas-latviesu-biedriba/

Ielādēju... 
      Atpakaļ