Edmontonas Latviešu biedrība „Imanta”Edmontonas Latviešu biedrība „Imanta” ir Kanādas senākā aktīvā latviešu biedrība, dibināta 1947. gada 4. martā, reģistrēta 1947. gada 8. martā. Šodien Edmontonas Latviešu biedrība „Imanta” apvieno Albertas provinces vairāku paaudžu latviešus, cilvēkus ar latviskām saknēm un visus, kam ir interese par Latviju un latvisko mantojumu. Daudziem latviešu valoda vairs nav sarunvaloda, tādēļ biedrības oficiālā darba valoda ir angļu valoda, lai labāk iesaistītu un informētu visus biedrības biedrus, interesentus un atbalstītājus. Edmontonas Latviešu biedrības „Imanta” priekšniece ir Ena Rudovica.  Vēsture
Edmontonas Latviešu biedrība „Imanta” dibinātājs ir Konrāds Dobelis. Kopš biedrības dibināšanas 1947. gadā tās priekšsēdētāji  bijuši Viola un teds Bekeri, Jānis Muzis, Zigurds T. Skribis, Juris Cināts, Stanis Rudovics, Jānis Birzgalis, Aleksandrs Štāls.

Pēc biedrības nodibināšanās izveidojās un ilgus gadus darbojās interešu grupas– tautas deju kopa, filatēlijas kopa, karaskolas oficieru kopa, skauti un „guntiņas”, ansamblis „Daina”, teātra grupa, Baltu apvienība.  "Imanta" rīkoja masku balles, Kalpaka dienu, 14. jūnija piemiņas brīžus dievnamā, Jāņus, Mārtiņa vakaru, 18. novembra svētkus. vāca naudu „ Sarkanajam Krustam” un palīdzībai kara invalīdiem. Tika atbalstīts "Vienas darba stundas fonds", vēlāk tika atbalstīti kultūras fondi un latviešu skolas. Edmontonā darbojās arī Baltiešu koris, tika izveidotas divas vīru volejbola komandas, kuras vairākus gadus izcīnīja pilsētas čempiona titulu. Sieviešu volejbola komandā bez latvietēm spēlēja arī igaunietes. 

20. gadsimta 80 – to gadu beigās, 21. gadsimta sākumā biedrības priekšsēdētāja Zigurda T.Skribja vadībā ar biedrības atbalstu, atsaucoties bijušā Kanādas premjera Džo Klārka aicinājumam un parlamentā nobalsotam likumam sniegt palīdzību Baltijas valstīm, tika nodibināta un darbojās organizācija "Sniedz roku Latvijai".

Īpaši pieminams un ar biedrības darbību saistīts projekts ir "Vecās Imantas kalns" Apneros. Nacionālo Daugavas Vanagu Rīgas nodaļa saņēma savā īpašumā "Apnerus". Nacionālajiem Daugavas vanagiem bija iecere šo īpašumu izmantot kā  atpūtas un bērnu vasaras nometņu rīkošanas vietu. 8 ha no kādreizējā "Apneru" īpašuma piederēja citam īpašniekam. Edmontonas Latviešu biedrība "Imanta" nopirka šo zemi un nodeva Nacionālo Daugavas vanagu rīcībā.

Lai iegūtu līdzekļus, "Imanta" iesaistījās Bingo un kazino spēļu rīkošanā. Ienākumi no spēlēm tika stingri kontrolēti un izlietoti palīdzības darbam. Rezultātā uz Latviju izdevās nosūtīt 29 palīdzības un atbalsta sūtījumu kravas. Uz Latviju tika nosūtīti medikamenti, slimnīcu un aprūpes centru aprīkojums. Šis pasākums  izdevās pateicoties Zigurda T. Skribja uzņēmībai, talkā nākot politiķiem, kazino, slimnīcas un Sarkanā Krusta valdes pārstāvjiem - medikamentu, slimnīcu aprīkojumu un grāmatu iegūšanai. Tāpat ar nepieciešamo tika apgādātas Latvijas daudzbērnu ģimenes, skolas, sociālie centri un bērnu nami. Biedrība atsaucās lūgumiem un vāca ziedojumus arī konkrētu cilvēku dzīvības glābšanai. Tika sagādātas un nosūtītas grāmatas bibliotēkām, atbalstītas sporta komandas.

Biedrība uzņēma viesus no Latvijas - sabiedriskos un politiskos darbiniekus, atbalstot kontaktu veidošanu ar Kanādas valsts un pašvaldības institūcijām, palīdzēja apmaiņas studentiem no Latvijas, sniedza palīdzību mantojuma lietu kārtošanā, vēlēšanu rīkošanā, dokumentu sagatavošanā un tulkošanā. Tika uzņemti Pasaules čempionāta daiļslidošanā, ugunsdzēsēju sacensību un citu sporta sacensību dalībnieki no Latvijas. Ar izrādēm un koncertiem viesojās mākslinieki no Latvijas.

Mainoties paaudzēm, biedrība turpina darbu, šobrīd uzmanību vairāk veltot Albertas provincē dzīvojošo latviešu un latviešu pēcteču saikņu uzturēšanai un kopīgu pasākumu rīkošanai.

 Kontakti
E-pasts: imantaedmonton@gmail.com
Edmontonas Latviešu biedrības „Imanta” priekšniece ir Ena Rudovica
E-pasts: rudovics@telus.net

Vietnes:
http://imantaedmonton.wordpress.com/
https://www.facebook.com/groups/203561420075
 
      Atpakaļ