62226

Čikāgas Latviešu bērnudārzs un pimsskola "Stariņš"Čikāgas Latviešu bērnudārzs un pirmsskola „Stariņš” ir vienīgais pilna laka latviešu bērnudārzs ASV. „Stariņš” tika atvērts 2005. gada 7. martā un tas tapa, iesaistoties apmēram 40 Čikāgā un tās apkārtnē dzīvojošām ģimenēm. Tā ir unikāla pirmsskolas vecuma bērnu iestāde, kurā tiek attīstītas bērnu sociālās, emocionālās un fiziskās vajadzības, piedāvājot stimulējošu mācību programmu un liekot  uzsvaru uz ģimeni un vērtībām, kas atbalsta un ciena Latvijas kultūru. „Stariņš” audzēkņi ir vecumā no 2 līdz 5 gadiem, vienā grupā ir maksimāli 16 audzēkņi. Mācību programma veidota tā, lai bērni varētu apgūt latviešu valodu, zīmēt, muzicēt, spēlēt teātri un arī pētīt dabu.Ievērojot un izkopjot visaugstākos bērnu aprūpes un izglītības programmas standartus un izprotot pašreizējo demogrāfisko tirgu, „Stariņš” ir kļuvis par daudzu Čikāgas un tās apkārtnes jauno ģimeņu dzīves daļu.

Čikāgas Latviešu bērnudārzs un pirmsskola „Stariņš” ir definējis savas pamatvērtības Tās ir: Bērni ir pirmajā vietā!; Skolotāji ir mentori!; Vide audzina!; Vecāku līdzdalība ir vērtība!; Mācību programma sagatavo!

Liela vērība tiek pievērsta gan ģimeņu kopīgiem pasākumiem, gan vecāku iesaistei un sadarbībai „Stariņa” atbalsta pasākumu rīkošanā. 2015. gadā ar panākumiem tika organizēta pirmā „Stariņa” vasaras nometne, kopā tiek svinēti valsts svētki un svinības. 2015. gada pavasarī tika nosvinēta „Stariņa” 10 gadu jubileja.

Čikāgas Latviešu bērnudārza un pirmsskolas „Stariņš” direktore ir Andārte Streipa-Phillips.

 Kontakti

Adrese
Chicago Latvian Childcare and Preschool „Starins”, 4555 Church St., Skokie, IL 60076, USA

Tālr.: 773 308 4977
E-pasts: director@starins.org

Vietnes:
www.starins.org
www.facebook.com/Starins-Latvian-Childcare-and-Preschool-Annual-Fundraising-Event-257195067748557
 
      Atpakaļ