Rgas Latvieu biedrbas valde: 
 
Guntis Gailtis - RLB prieksdtjs
E-pasts: guntis.gailitis@rlb.lv
 
Gaida Jablovska - RLB prieksdtja vietniece, krjumu glabtja    
Mob. tel.: + 37129689489
Mob. tel.: + 371 29527875
E-pasts: gaida.jablovska@rlb.lv 
 
Skaidrte Naumova - RLB valdes locekle 
E: pasts: skaidrite.naumova@inbox.lv  
 
Krina Ptersone - RLB valdes locekle 
 E-pasts: petersone.karina@gmail.com
 
Jnis Briedis - RLB valdes loceklis
E-pasts:
 j.v.briedis@gmail.com
 
Normunds Dreis - RLB valdes loceklis
E-pasts: normunds.dregis@rlb.lv 
 
Gatis Strads - RLB valdes loceklis
E-pasts:  gatis@btv.lv
 
Rgas Latvieu biedrbas komanda:
 
Informcijas centrs/ administratori
Mob.tel.: +371 29529579

Stella Lpte - biroja vadtja    
Mob.tel.: + 371 29529668
E-pasts:
 stella.lipite@rlb.lv

Oksana Svikle
- publicittes un reklmas projektu vadtja
Ilgsto prombtn
 
Dana Zlte - publicittes un reklmas projektu vadtja
Mob.tel.: + 371 29528022
E-pasts: dana.zalite@rlb.lv 
 
Elna Puncule - kultras projektu vadtja
Mob.tel.: + 371 29520251
E-pasts: elina.puncule@rlb.lv
 
Inese Olande  - kultras projektu vadtja
Mob.tel.: + 371 27260516
E-pasts: inese.olande@rlb.lv 
    
Grmatvedba
E-pasts: gramatvede@rlb.lv
 
Ivars Pika - skau inenieris - reisors
Mob.tel.: + 371 29529308
 
Konstantns Plastikovs - gaismotjs
Mob.tel .: +371 24979464
 
Saimniecbas daa
E-pasts: saimnieks@rlb.lv
 
Aivars Gailis  - saimniecbas daas vadtjs
Mob.tel.: 29601241  
E-pasts: aivars.gailis@rlb.lv

 
 
 
 
 
 


E-pasts: