Rīgas Latviešu biedrības valde 

Guntis Gailītis - RLB priekšsēdētājs
Tālr: +371 67213204
 

Gaida Jablovska - RLB priekšsēdētāja vietniece, krājumu glabātāja    
Mob. tel.: + 37129689489

Mob. tel.: + 371 29527875

 
Jānis Briedis - RLB valdes loceklis
E-pasts: j.v.briedis@gmail.com
 
Marija Heislere-Celma - RLB valdes locekle, juriste
Mob.tel.: + 371 29143494
 
Valdis GavarsRLB valdes loceklis
 
Skaidrīte NaumovaRLB valdes locekle 
 
Ivars Strautiņš - RLB valdes loceklis 
 
 
Rīgas Latviešu biedrības komanda

Stella Līpīte - biroja vadītāja   
Tālr: + 371 67222932
Mob.tel.: + 371 29529668
E-pasts: stella.lipite@rlb.lv


Oksana Svikle
- publicitātes un reklāmas projektu vadītāja
Tālr: + 371 67358558
Mob.tel.: + 371 29528022
E-pasts:
oksana.svikle@rlb.lv

Dace Paegle - kultūras projektu vadītāja
Tālr: + 371 67226924
Mob.tel.: + 371 29520251
E-pasts: dace.paegle@rlb.lv
 

Nora Gavare - kultūras projektu vadītāja
Tālr: + 371 67226924

Mob.tel.: + 371 29601241

E-pasts: nora.gavare@rlb.lv

 
Inese Olande - lietvedības sekretāre
Tālr: + 371 67213204
Mob.tel.: + 371 27260516
 
Grāmatvedība
 
Ivars Piļka - skaņu inženieris - režisors
Mob.tel.: + 371 29529308
 
Konstantīns Plastikovs - gaismotājs
Mob.tel .: +371 24979464
 
Saimniecības daļa
E-pasts: saimnieks@rlb.lv
 
Diennakts administratori 
Tālr: +371 67226432
Mob.tel.: +371 29529579