RĪGAS LATVIEŠU BIEDRĪBA
Merķeļa ielā 13, Rīga, LV-1050


Mūsu rekvizīti:

Reģ. Nr. 40008000102
Norēķinu konts: SEB banka, konts
LV85UNLA0001000700648; kods UNLALV2X
PVN LV 40008000102


Kontakti:

Rīgas Latviešu biedrība

Mob.tel.: +371 29529579
E-pasts:    info@rlb.lv

Darbinieku kontaktinformācija pieejama sadaļā "komanda"