Rīgas Latviešu biedrības interešu kopa Spāņu klubs

Vadītāja:  Inta Kriškāne

kontakti:    + 371 28395492, inta.kriskane@lu.lv