Rīgas Latviešu biedrības senioru koris "ERELBE" izveidojās 2010.gadā, dziedātājiem labākajos gados atdaloties no Rīgas Latviešu biedrības jauktā kora, kura sastāvā viņi bija kopš RLB kora atjaunošanas dienas - 1989. gada. Koristiem pievienojušies jauni dalībnieki - dzīvespriecīgi un dziesmu mīloši seniori. Kora mākslinieciskā vadītāja un tā dvēsele no kolektīva dibināšanas dienas ir Zaiga Lazdiņa-Radziņa, kuras vadībā apgūts daudzpusīgs repertuārs - no tautas dziesmu apdarēm, populāru komponistu estrādes dziesmām līdz garīga rakstura  skaņdarbiem. Kora misija - dzīvojot sabiedriski aktīvu, emocionāli bagātu dzīvi, dalīties ar līdzcilvēkiem. Uzturēt sabiedrībā dzīvas latviskās kultūras vērtības un tradīcijas. Ar dziesmu, visām paaudzēm, Radīt spēku būt laimīgiem!
   
Mākslinieciskā vadītāja Zaiga Lazdiņa (+371 26425163)
Koncertmeistare Ingrīda Upmace
Mēģinājumi otrdienās, ceturtdienās no  plkst. 18.00 līdz 21.00 Rīgas Latviešu biedrībā
 
 

 
 
 
 

 
            Foto: Inta Lankovska