128314

Jauno voklistu parde
27.03.2023


Rgas Latvieu biedrbas Mzikas komisija aicina apmeklt cikla Jzepa Vtola Latvijas Mzikas akadmijas mcbspku, maistrantu un studentu koncertu 25. koncertsezonas koncertu "Jauno voklistu parde" - 5. aprl plkst. 18.00 Rgas Latvieu biedrbas Zelta zl.


Koncert piedals: Klinta bolia, Lga Anevica, Solvita Bukne, Brigita irke, Tna Gelnere, Renrs Austrums, Dainis Kalnas, Juris Marcinkevis, Artis Muinieks, Vladislavs Skrunds.


Koncertmeistari: Laura Balabane-Verhukina, Lga Krklia, Inguna Puria, Lelde Trele, Edgars Tomevics.


Ieeja par ziedojumiem.


Atbalsta:


JVLMA, Rgas Latvieu biedrba, Latvijas Radio 3 Klasika





 
      Atpaka