128297

Ststnieku konkurss
24.03.2023


Sestdien, 1. aprl plkst. 10.00, Rgas Latvieu biedrbas nama Lgo zl notiks ststnieku konkursa "Anekdou virpua 2023" finls.
 
 
Ststnieku konkursa Anekdou virpulis finls ogad, tpat k ik gadu,  pulcs labkos jaunos jokotjus no visas Latvijas. Tiesbas piedalties finl vii ir izcnjui brnu un jaunieu nemateril kultras mantojuma apganas un prmantoanas programmas Pulk eimu, pulk teku novadu konkursu pusfinlos Jkabpil, Lielvrd, Liepj, Ventspil, Rzekn un Rg.
 
Paskuma mris ir tradicionls ststanas individulo prasmju un iemau apgana, prmantoana un attstba dialog ar tradciju.
 
Konkursu vrts sabiedrb labi pazstami eksperti, kuru pau devums ststniecbas tradciju apzinan un prmantoan ir nozmgs Latvijas kultras kopain: Guntis Pakalns, Toms Treibergs, Dvis Suharevskis, Iveta Irbe un Andrejs Svilns.
 

Klaustjiem bs iespjams ne tikai veselgi izsmieties, bet ar iepazties ar msdienu brnu un jaunieu aktulo mutvrdu anekdou reperturu, t tematiku, aktualittm un ststanas tradcijm.


Ieeja bez maksas.
 

Konkursu rko: Rgas Latvieu biedrbas Folkloras komisija sadarbb ar Valsts izgltbas satura centru un tradicionls kultras biedrbu Aprika.


Atbalsta: Valsts kultrkapitla fonds.


Informcija:

Mra Mellna: tlr. nr.+37126522141, e-pasts: mara.mellena@visc.gov.lv
 
      Atpaka