127918

RLB Vizuls mkslas komisijas mkslinieki izstd Preios
24.02.2023


Preiu vstures un lietis mkslas muzeja kolektvs, un Rgas Latvieu biedrbas Vizuls mkslas komisija, aicina apmeklt izstdi Kur gaismas vara, lai nebtu kara? Preiu Kultras centra izstu zl Raia bulvr 28. Izstde tapusi atsaucies iniciatvai 2023. gada 24. februr piemint Ukrainas krituos varous Krievijas izraistaj necilvcgaj kar.
    

Izstd piedals tlnieki irts Burvis, Tlivaldis Muzikants, Vija Dzintare, Jnis Strupulis. Glezniecbu prstv Gunta Brakovska, Ieva Muzikante, Jnis Streis, Laine Kainaize, Velta Riekstia, Kaspars Brzi, Juris rmanis, Marija Zenkova, Svitlana Kislova, Andrijs Kislovs.

   

Izstdes iniciators bija Preiu novada Goda pilsonis Jnis Streis. Sadarbb ar LU Akadmisks bibliotkas direktori Ventu Koceri un mkslinieci, Rgas Latvieu biedrbas Vizuls mkslas komisijas vadtju, Guntu Brakovsku izstde nonkusi Preiu vstures un lietis mkslas muzej.

    

Muzeja kolektvs pateicas Mamedovu un Andrejenko imenm no Harkivas apgabala par atbalstu paskuma organizan.

   

Izstde bs apskatma  ldz 2023. gada aprlim. Izstdes atklana 24. februr plkst. 14.00.

 
      Atpaka