127662

Gada vrda, nevrda un sprnot teiciena pazioana
30.01.2023


Jau  20. gadu Rgas Latvieu biedrbas Latvieu valodas attstbas kopa, sadarbb ar Latvijas Rakstnieku savienbu, rko aptauju Gada vrds, nevrds un sprnotais teiciens! 2022. gada vrds, nevrds un sprnotais teiciens tiks izziots 30. janvr  plkst. 14.00 Rgas Latvieu biedrbas Lgo zl. 
 
Ikgadjs aptaujas loma ir rosint daudzpusgu, pastvgu un argumenttu dialogu starp valodas lietotjiem, valodniekiem, litertiem un publicistiem, skolotjiem, studentiem, plaas sazias ldzekiem, valsts iestdm, sabiedriskiem darbiniekiem, izdevjiem, terminologiem, redaktoriem, tulkotjiem un vrdncu veidotjiem.  Latvieu valodas attstbai ir svargi, lai ikviens vrtgs un interesants pamanjums - gan pozitvs, gan negatvs - nonktu s aptaujas rijas redzeslok.
 
Plak par aptauju un Rgas Latvieu biedrbas Latvieu valodas attstbas kopas  darbbu lasms eit.

      Atpaka