127591

JVLMA Stgu instrumentu katedras mcbspku koncerts
01.02.2023


1. februr. plkst. 18.00 Rgas Latvieu biedrbas Zelta zl izskans cikla ''Jzepa Vtola Latvijas Mzikas akadmijas mcbspku, maistrantu un studentu koncerti 25. koncertsezona'' Stgu instrumentu katedras mcbspku koncerts.

Koncert piedals Gunrs Larsens, Sandis teinbergs, Juris volkovskis, Terze Zberte-Ijaba /vijole/, Pteris Trasuns /alts/, Guna n, Diana Ozolia, riks Kirfelds /ells/, Oskars Bokanovs /kontrabass/, Jekaterina Suvorova /arfa/, Kaspars Zemtis /itra/, k ar Ilze Dzrve, Agnese Eglia, Lelde Trele, Natlija Zandmane /klavieres/.


Programm Rietumeiropas un latvieu komponistu skadarbi.


Ieeja par ziedojumiem (25% no sarkojum gtajiem ziedojumiem Rgas Latvieu biedrba ziedo Ukrainas cilvku atbalstam). 

 

Atbalsta:

JVLMA, Rgas Latvieu biedrba, Latvijas Radio 3 Klasika.
      Atpaka