117672

DI KOKLE
28.08.2021


Jlij Rgas Latvieu biedrbas darba grupa uzska domnieka Ernesta Spa ierosintu projektu Di kokle.

Dis jeb basa kokles būves izpētes un spēlēanas atjaunoanas projekts ir veltīts koklētāja Pētera Korāta 150. dzimanas dienai un viņa drauga un sekotāja Jāņa Eduarda Krauksta 125. dzimanas dienai.

Krauksts komponista un folklorista Emīla Melngaiļa iedvesmots XX gadsimta 40. gadu vidū Aizputē ar Ptera Korta atbalstu uzbūvēja Latvij pirmo basa kokli.  

o basa kokli J.E. Krauksts spēlēja ar savu ģimenes koklētāju ansambli līdz XX gadsimta piecdesmito gadu beigām, kad padomju vara prtrauca viu darbbu. Di kokle kop ar citiem mzikas instrumentiem vairk k sedesmit gadus glabjs meistara dēla Viestura Krauksta mājas bēniņos Jūrmalā.

Dis kokles projekta pirmaj posm, izptsim kokltja un tautas mzikas instrumentu meistara Ja Eduarda Krauksta darinto basa kokli un uztaissim ts kopiju. Kokli darins meistars Rihards Valters Druvien, bet izpti veiks dizaineris Pteris Ponnis. Projekta zintnisko uzraudzbu veiks etnomuzikologs, profesors Valdis Muktupvels.

Projekta stenoanas pirmo posmu basa kokles izpti un replikas izgatavoanu atbalsta VKKF.
      Atpaka