117297

Izstde Pilstas Daugavas krastos
30.09.2021


Rgas Latvieu biedrbas Vizuls mkslas komisija un RLB biedre, mksliniece un izstdes kuratore Gunta Brakovska, no 1. jlija ldz 30. septembrim Jkabpils Vstures muzej, visus mkslas cientjus aicina apskatt izstdi Pilstas Daugavas krastos. Izstde iekrtota skaists Krustpils pils Marmora un Pils tora izstu zls. Izstdes Pilstas Daugavas krastos kolekcijas dau veido 2020. ruden Rgas Latvieu biedrbas Baltaj zl izstd Rga redzts gleznas un medaas. Izstd apskatmas ar skulptras un cii. 
Izstdes Pilstas Daugavas krastos mksliniekiem ir pieredze Latvijas un globlajos mkslas procesos. Vii regulri piedals izstds, simpozijos, plenros Valst un rzems. Mkslinieku radoo rokrakstu apliecina absolta brvba metou un tehniku izvl no ekspresv abstrakcionisma ldz novatoriskiem mekljumiem relism, apliecinot Latvijas mkslas odienas interesanto daudzveidbu. Izstdes apmekltji aicinti apskatt ar Krustpils pils interjerus, kuri, restaurcijas rezultt, atguvui vsturisko spoumu.

Mksliniece Gunta Brakovska, izstdes Pilstas Daugavas krastos kuratore, izsaka pateicbu mksliniecei Laine Kainaizei par paldzbu izstdes izveid, Rgas Latvieu biedrbas prieksdtja vietniecei Gaidai Jablovskai par iedvesmojou atbalstu, RLB Biroja vadtjai Stellai Lptei, Kultras projektu vadtjai Dacei Paeglei un Publicittes un reklmas projektu vadtjai Oksanai Sviklei par iespju sakomplektt izstdes darbu kolekciju RLB telps.

      Atpaka