50480

Rīgas Latviešu biedrībā noritēs publiskā diskusija – saruna „Kultūras dažādība”
07.01.2015


Sestdien, 2015. gada 24. janvārī plkst. 13.00 Rīgas Latviešu biedrības Kamīnzālē (Merķeļa ielā 13) notiks publiska diskusija – saruna „Kultūras dažādība”. Diskusijas gaitā interesentiem būs iespēja iepazīt dažādu tautību un reliģiju pārstāvju sadarbību vēstures griežos un atklāt kādu ļoti īpašu Latvijas un Krievijas vēstures un kultūras mantojuma kopīgo lappusi. Tikšanās reizē galvenais temats būs veltīts pareizticīgo garīdznieku leģendārajai Pleskavas misijai, kas darbojās Lielā Tēvijas kara gados vācu armijas okupētajā teritorijā.

Pleskavas Pareizticības misijas mērķis bija atjaunot okupētajās teritorijās reliģijas dzīvi. Tieši no Latvijas pēc Baltijas garīdznieka Sergija (Voskresenska) svētības uz Pleskavas reģionu devās 15 pareizticīgie garīdznieki. Pleskavas Pareizticības misijas darbība beidzās 60 gadus atpakaļ. Daudzi par piedalīšanos misijā bija represēti un notiesāti ar 25 gadiem cietuma, citi uz visiem laikiem atstāja savu dzimteni un nomira svešās zemēs, un tikai daži nodzīvoja līdz mūsu laikiem.

Pleskavas misijas sastāvā darbojās daudzi latviešu garīdznieki. Viens no viņiem – virspriesteris Georgijs Tailovs (dzimis Rīgā, 26.11.1914.) aizsaulē aizgāja 2014. gada 8. maijā. Līdz pat pēdējam dienām Georgijs - pat 99 gadu vecumā - turpināja savu darbu Ogres pareizticīgajā baznīcā, viņš bija vecākais priesteris Latvijā un pēdējais no Pleskavas misijas dalībniekiem. Tēvs Georgijs bija viens no Ogres Goda pilsoņiem, sabiedrībā iemīlēts un cienīts cilvēks, kurš 77 gadus aizvadīja, kalpojot baznīcai.

Diskusiju vadīs žurnāliste, laikraksta „Nedēļa Ogrē” redaktore Natālija Ketnere. N.Ketnere iedziļinājusies Ogres novada kultūras mantojuma izpētē, atšķirot daudzas Ogres apkaimē dzimušo un dzīvojošo slaveno novadnieku biogrāfijas lappuses.


Sarīkojuma gaitā klātesošie tiks iepazīstināti ar izcilās personības dzīvesstāstu un mūža veikumu. Tiks demonstrēti fragmenti no dokumentālās filmas par Pleskavas garīgo misiju, atspoguļojot šī notikuma nozīmību.  

Laipni aicināti visi interesenti.

Publiskā diskusija - saruna „Kultūras dažādība” ir Rīgas Latviešu biedrības projekta “Vienība ir mūsu spēks” (granta līguma Nr. 2013.EEZ/PP/2/MIC/010/028) aktivitāte. Publisko diskusiju mērķi ir veicināt starpkultūru dialoga veidošanu un mazākumtautību integrāciju, stiprināt cilvēktiesību, nacionālās identitātes un demokrātisko vērtību izpratni.

Plašāka informācija:
Stella Līpīte, diskusiju moderatore
Mob.tel.:  29529668
E-pasts: stella.lipite@rlb.lv

 

www.sif.lv
www.eeagrants.lv
www.eeagrants.org

Projektu finansiāli atbalsta Islande, Lihtenšteina un Norvēģija.
Šī publikācija ir veidota ar Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Latvijas valsts finansiālu atbalstu.
Par publikācijas saturu atbild Rīgas Latviešu biedrība
      Atpakaļ