Rīgas Latviešu biedrība īsteno projektu „Programmu izstrāde un ieviešana starpkultūru dialoga un komunikāciju prasmju attīstībai personām, kuras sniedz pakalpojumus trešo valstu valstspiederīgajiem” 10.03.2011

2011. gada 7. martā Rīgas Latviešu biedrība uzsāka īstenot projektu „Programmu izstrāde un ieviešana starpkultūru dialoga un komunikāciju prasmju attīstībai personām, kuras sniedz pakalpojumus trešo valstu valstspiederīgajiem”. Projektu Latvijā administrē Kultūras ministrija Eiropas Trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonda 2009. gada programmas ietvaros.

2011. gada 7. martā Rīgas Latviešu biedrība uzsāka īstenot projektu „Programmu izstrāde un ieviešana starpkultūru dialoga un komunikāciju prasmju attīstībai personām, kuras sniedz pakalpojumus trešo valstu valstspiederīgajiem”. Projektu Latvijā administrē Kultūras ministrija Eiropas Trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonda 2009. gada programmas ietvaros. 

Rīgas Latviešu biedrība pirmo reizi īstenoja Eiropas Savienības finansētu projektu, saņemot ievērojamu finansējumu – 34775,70 lati, tai skaitā Eiropas trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonda finansējumu – 26081,77 lati un nacionālo līdzfinansējumu – 8693,93 lati. 

Projekta „Programmu izstrāde un ieviešana starpkultūru dialoga un komunikāciju prasmju attīstībai personām, kuras sniedz pakalpojumus trešo valstu valstspiederīgajiem” mērķis paredzēja izstrādāt 5 apmācību programmas un materiālus starpkultūru dialoga prasmju un komunikāciju attīstības jautājumos, uzlabojot valsts iestāžu darbinieku, pašvaldību pārstāvju, sociālo darbinieku, biedrību un nodibinājumu pārstāvju un skolotāju kompetenci, sniedzot pakalpojumus trešo valstu valstspiederīgajiem, kas pārstāv dažādas kultūras un tradīcijas, turklāt visas 5 izstrādātās programmas tika ieviestas dzīvē, apmācot mērķauditorijas personas un izveidojot sadarbības modeļus, lai tās kļūtu par starpkultūru multiplikatoriem. 

Projektu realizējot, notika apmācību kursi no 18. aprīļa līdz 3. jūnijam Rīgā, Rīgas Latviešu biedrības namā un Rēzeknē. Apmācības beidzot, apmeklētāji saņēma apliecību.

Apmācību programmas izstrādāja un kursus vadīja izcili speciālisti savā jomā – tradīciju zinātāji, augstskolu mācību spēki, kultūras un izglītības darbinieki. 

5 apmācību programmas

Projektu noslēdzot un izvērtējot rezultātus, 2011. gada 29. jūnijā Rīgas Latviešu biedrībā notika noslēguma konference "Saprasties pasaules daudzveidībā".

5 bezmaksas apmācību programmas apguva 200 valsts iestāžu darbinieki, pašvaldību pārstāvji, sociālie darbinieki, biedrību un nodibinājumu pārstāvji, skolotāji un citi speciālisti, kuru ikdienas darbs saistīts ar trešo valstu valstspiederīgajiem un kas organizē savas tautas kultūras pasākumus. 

Plašāka informācija: projekta vadītāja Lauma Celma (tel. 27043170, projekts@rlb.lv).

Šī publikācija ir veidota ar Eiropas Trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonda atbalstu. Par saturu atbild Rīgas Latviešu biedrība



Veiksmīgi īstenots Eiropas Savienības projekts
29.07.2010

Trešdien, 29. jūnijā Rīgas Latviešu biedrībā norisinājās projekta „Programmu izstrāde un ieviešana starpkultūru dialoga un komunikāciju prasmju attīstībai personām, kuras sniedz pakalpojumus trešo valstu valstspiederīgajiem” noslēguma konference, kurā tika analizēti projekta rezultāti, rādītāji un apkopotas atsauksmes.

Lasīt vairāk ...





Arhīvs
2011 (1)   
2010 (1)