48123

1. un 2. oktobrī aicinām uz semināru par alternatīvām sociālo pakalpojumu ieviešanā
22.09.2014


Rīgas Latviešu biedrība Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta programmas „NVO fonds” apakšprogrammas „Projektu programma” projekta „Atvērsim pasauli iespējām un prasmēm” (Nr. 2012.EEZ/PP/1/MAC/054/022) ietvaros

aicina Jūs uz praktisku semināru

"Alternatīvu un inovatīvu sociālo pakalpojumu nepieciešamības noteikšana, plānošana un ieviešana dzīvē, piesaistot vietējos resursus"

2014. gada 1. un 2. oktobrī Rīgā,

Rīgas NVO nama telpās,
Laimdotas ielā 42 (ieeja no Ieriķu ielas), Rīgā

Semināra mērķis ir popularizēt inovatīvu sociālo pakalpojumu un pasākumu ieviešanu un aprobēšanu sociālajiem, izglītības, kultūras darbiniekiem, NVO pārstāvjiem darbam ar sociāli mazaizsargāto cilvēku mērķa grupām, veicinot nevalstisko organizāciju sniegto sociālo pakalpojumu paplašināšanu un kvalitātes pilnveidošanu.

Semināros piedalīties aicināti izglītības iestāžu, pašvaldību, nevalstisko organizāciju un sociālās nozares iestāžu pārstāvji, tai skaitā sociālās aprūpes centru,  bērnu sociālās aprūpes centru, sociālo dienestu un citu sociālo pakalpojumu sniedzēju darbinieki, kultūras darbinieki, bibliotekāri, masu mēdiju pārstāvji.
Semināra dalībnieku skaits ~ 15 dalībnieki.

Semināra norise:
1. un 2. oktobrī   no 10.00 - 16.30

Semināra programmā: Iepazīšanās. Grupu darbs: aktuālo problēmu definēšana, problēmu analīze. Pozitīvās pieredzes piemēri Latvijā un ārvalstīs. Praktiskās pieredzes apmaiņa. Prezentācija un stāstījums par Rīgas patversmes darbu. Prezentācija un stāstījums par Rīgas patversmes Dienas centra tapšanu un darbu. Jautājumi un atbildes. Gadījumu un problēmu izklāsts un analīze, pielietojot "apgrieztās filmas" principu. Diskusijas ar lektoriem par semināra dalībnieku izvirzītiem jautājumiem. Grupu darba prezentācijas. Diskusijas. Semināra noslēgums.

Katru semināra dienu paredzēta kafijas pauze. Semināra noslēgumā dalībniekiem tiks izsniegtas apliecības.

Semināru vadīs lektores ar ilggadīgu praktisku pieredzi sociālajā darbā:

Iveta Karašniece – Rīgas patversmes Dienas centra vecākā sociālā darbiniece. Sociālajā darbā no 2003. gada - strādājusi par SPO, SD un VSD Rīgas sociālā dienesta Ziemeļu raj. nodaļās. No 2009. gada strādā jaunatvērtajā Rīgas patversmes Dienas centrā 
Izglītība: SDSPA “Attīstība”, pirmsskolas pedagogs, tehniķis-tehnologs šūšanas rūpniecībā. Pārmaiņas valstī lika pārvērtēt darbības jomas, taču sirdslieta - darbs ar cilvēkiem un radošums ir caurvijis visas darbības jomas.

Dagnija Kamerovska – Rīgas patversmes direktore no 2007. gada. Sociālajā darbā no 2000. gada - strādājusi par aprūpētāju VĻM Pēterupe, sociālo darbinieci, vecāko sociālo darbinieci Rīgas patversmē, sociālo darbinieci LCīVSO SUSTENTO.
Izglītība: SDSPA “Attīstība”, iepriekš agronome- dārzkope.

Praktiski risināsim aktuālus jautājumus, analizēsim konkrētus gadījumus un piemērus, dalīsimies pieredzē, mācīsimies un plānosim konkrētus darbus, jo
viss neiespējamais ir iespējams, tikai pie tā ilgāk jāpiestrādā...!

Semināram lūdzam pieteikties laikus, jo dalībnieku skaits ir ierobežots.  Dalībniekus lūdzam pieteikties, nosūtot pieteikumu uz e - pastu :  stella.lipite@rlb.lv , norādot:
• vārdu, uzvārdu 
• organizācijas nosaukumu 
• tālr. numuru 
• e-pastu 

Plašāka informācija:
www.rlb.lv
Tālr. 29529668
E-pasts: stella.lipite@rlb.lv
Rīgas Latviešu biedrība, Merķeļa ielā 13, Rīga, LV-1050

Nāciet paši un informējiet kolēģus!
Gaidīsim!

 

 

 

 

www.sif.lv    www.eeagrants.lv   www.eeagrants.org

Projektu finansiāli atbalsta Islande, Lihtenšteina un Norvēģija. Šī publikācija ir veidota ar Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Latvijas valsts finansiālu atbalstu. Par publikācijas saturu atbild Rīgas Latviešu biedrība
      Atpakaļ