46272

2014. gada 1.jūnijā Rīgas Latviešu biedrība uzsāka realizēt projektu “Vienība ir mūsu spēks”, projekts noslēgsies 2015. gada 31. maijā.
03.07.2014


MĒRĶIS
Projekta mērķis ir veicināt starpkultūru dialoga veidošanos un mazākumtautību integrāciju, stiprinot cilvēktiesību, nacionālās identitātes, demokrātisku vērtību un pilsonības nozīmīguma izpratni, kā arī veicinot demokrātiskās līdzdalības un savstarpējas iecietības izaugsmi,  tā veidojot vienotu sabiedrību.

MĒRĶA GRUPA
Mazākumtautību pārstāvji, nepilsoņi un nevalstiskās organizācijas, kas pārstāvminēto iedzīvotāju grupu tiesības un intereses, ir galvenā projekta mērķa grupa.

GALVENĀS PROJEKTA AKTIVITĀTES
•    Apmācības nepilsoņiem, mazākumtautību pārstāvjiem pilsonības iegūšanai: latviešu valodas apguves kurss, Latvijas vēsture, Cilvēktiesību un pilsoniskā audzināšana - Latvijas likumdošana, ekonomika, nepieciešamie jautājumi naturalizācijas eksāmena kārtošanai. Reģistrācija apmācībām sāksies septembrī.


•    Publiskās diskusijas
Publiskās diskusijas tiek rīkotas pamatojoties uz 2013.gadā notikušā mazākumtautību foruma darba rezultātiem sadarbībā ar mazākumtautību organizāciju pārstāvjiem, definējot aktuālos jautājumus un aicinot izteikt viedokļus jomas ekspertiem, sabiedrības organizāciju, valsts un pašvaldību institūciju pārstāvjiem.

•    Starpkultūru integrācijas klubs „Kultūršarms”
Lai palīdzētu integrēties latviskajā vidē mazākumtautību pārstāvjiem, nepilsoņiem, atklātu citu kultūru spilgtākās iezīmes un arī slēptās, neredzamās kultūras šķautnes, kas kā izziņas informācija palīdzētu savstarpējos integrācijas procesos, nodrošinot savstarpēju izpratni,
starpkultūru dialoga veidošanos, veicināt latviešu valodas apguvi un lietošanu publiskajā telpā tiek rīkots klubs „Kultūršarms”.

•    Informācijas un publicitātes pasākumi


PLĀNOTIE REZULTĀTI
Īstenojot projektu “Vienība ir mūsu spēks” tiks veicināta pilsoniskās sabiedrības attīstība,  stiprinot demokrātiskās vērtības un cilvēktiesību ievērošanu.

Projekta īstenošanas vieta – Rīgas reģions. Atklāšanas sarīkojums norisinājās 27.jūnijā Rīgas Latviešu biedrībā.

 

www.sif.lv
www.eeagrants.lv
www.eeagrants.org

Projektu finansiāli atbalsta Islande, Lihtenšteina un Norvēģija.
Šī publikācija ir veidota ar Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Latvijas valsts finansiālu atbalstu.
Par publikācijas saturu atbild Rīgas Latviešu biedrība
      Atpakaļ