49548

15. novembrī atklāts starpkultūru integrācijas klubs „Kultūršarms”
19.11.2014


Starpkultūru integrācijas klubs „Kultūršarms” ir projekta “Vienība ir mūsu spēks” (granta līguma Nr. 2013.EEZ/PP/2/MIC/010/028) aktivitāte, kurā aicināti piedalīties mazākumtautību pārstāvji, nepilsoņi un nevalstisko organizāciju pārstāvji.

Kluba „Kultūršarms” galvenie mērķi ir palīdzēt integrēties latviskajā vidē mazākumtautību pārstāvjiem, nepilsoņiem, atklātu citu kultūru spilgtākās iezīmes un arī slēptās, neredzamās kultūras šķautnes. Kluba pasākumi veicinās starpkultūru dialoga veidošanos un latviešu valodas apguvi un lietošanu.

Kluba ietvaros notiek 24 nodarbības, kurās dalībnieki iepazīs dažādu kultūru un tautu tradīcijas, paražas, svētku svinēšanas tradīcijas, piedalīsies radošajās darbnīcās un interaktīvās diskusijās. „Kultūršarms” noslēgsies 2016. gada 19. maijā.

 

    www.sif.lv    www.eeagrants.lv    www.eeagrants.org

Projektu finansiāli atbalsta Islande, Lihtenšteina un Norvēģija. 

Šis materiāls ir veidots ar Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Latvijas valsts finansiālu atbalstu.

Par materiāla saturu atbild Rīgas Latviešu biedrība.  
      Atpakaļ