Rīgas Latviešu biedrība no sirds pateicas visiem atbalstītājiem un ziedotājiem! 
 
Ja ikviens tik zemē sētu
Vienu graudu veselu,  
Kas gan izskaitīt tad spētu
     Zelta kviešu krājumu!    
                         /Juris Alunāns/      
 
 
Paldies lielākajiem ziedotājiem 2016. gadā
 

SIA „Rufs”, īpaši Jānim Sprincim
SIA „Pata”, īpaši Uldim Mierkalnam
SIA „Tirdzniecības nams KURŠI”, īpaši Jurim Kursītim
AS „Latvijas Finieris”
SIA „Peslaks Metālapstrāde”, īpaši Edmundam Peslakam
SIA „Rīgas Meži”
SIA „Storent”
AS „Laima”
SIA „Impro Ceļojumi”
SIA „Areatech”
Biedrībai „Knīpām un Knauķiem”
Banketu un svinību rīkošanas aģentūrai „Svētki Jums”
Jānim Vidriķim
Kristīnei Muceniecei
RLB TDA "Vija"
RLB senioru korim "Erelbe"
RLB Jauktajam korim
RLB kamerkorim "Austrums"
RLB Omulību klubam
RLB Pensionēto skolotāju klubam
RLB ansamblim "Saskaņa"
RLB Spāņu klubam
RLB vīru korim „Latvis”
RLB Esperanto klubam
RLB Zolītes klubam
RLB korim "Ars Longa"
RLB Šaha klubam
Biedrībai "Eventus"
Rīgas Rīdzenes Rotary klubam
Rīgas Tehniskās universitātes Studentu parlamentam
Nodibinājumam "Pulkveža Oskara Kalpaka piemiņas fonds"
Biedrībai "Knīpām un Knauķiem"
Latviešu studentu korporācijai „Lettonia”
Biedrībai „Teodora Reitera fonds”
Rīgas V. Zālīša sākumskolas labdariem
Fondam „Mirdzošs Austras koks”
„Sibīrijas bērni”, Komunistiskā terora upuru atbalsta un palīdzības fondam
Biedrībai "Skandinieki"
Rīgas Latviešu biedrības un nacionālās kultūras attīstības fondam
Biedrībai „Junior Achievement Latvija”
SIA „Latvijas Biznesa Koledža”
SIA „IJ Loģistika”
SIA „Rīgas Senās mūzikas centrs”
Daigai Šēferei
Maijai Sinkai
Sandrim Grasim
Valdim Svirskim
Ingai Krigenai-Jurkānei
Ivetai Zintai Ivansonei
Maijai Smanei
Lindai Baltiņai
Normundam Bambītim
Atim Bērziņam
Paulam Anteinim
Ārijam Šķepastam
Edgaram Račevskim
Arvīdam Bomikam
Inesei Vanagai
Katrīnai Šternbergai
Sandrai Rumbai
Agitai Kaužēnai
Tatjanai Strautmanei
Baibai Ervaldei
Vinetai Čukstei-Jurjevai
Dacei Paeglei
Ausmai Kalniņai
Artūram Kupčam
Janīnai Ambainei
Jānim Ambainim
Ernestam Spīčam
Karmenai Ziemelei
Mārtiņam Stirānam
Mārai Mūrniecei
Margitai Porietei
Kārlim Lāriņam
Rudītei Žīgurei

 
 
Paldies māksliniekam Kasparam Bērziņam par gleznas dāvinājumu! Paldies Vladimiram Eihenbaumam par ziedojumu piemiņas plāksnes izveidei pie ēkas Tērbatas ielā Nr.11, kur dibināta Rīgas Latviešu biedrība. Paldies RLB Folkloras komisijai par ziedojumiem projektiem un “Sprīdīša skolai”, Atim Sausnītim par ziedojumu E. Račevska jubilejas koncerta organizēšanai, SIA „Kokpārstrāde 98” par ziedojumu CD „Sapņu zeme” sagatavošanai. 
Pateicamies Ivaram Strautiņam, SIA “Pata”, AS „Latvijas Finieris”, SIA „Tirdzniecības nams KURŠI” par atbalstu RLB nama C korpusa atajnošanas darbiem. 

    
      Būsim pateicīgi un priecīgi, saņemot ziedojumu Rīgas Latviešu biedrības kontā 
   Rīgas Latviešu biedrība Reģ. Nr. 40008000102 SEB banka 
 Norēķinu konts LV85UNLA0001000700648 (ar norādi - ziedojums)