Rīgas Latviešu biedrības Folkoras komisija

Vadītāja Margita Poriete

Kontakti:  tel. 26844324

Folkloras komisija organizē izglītojošo programmu skolēniem „Sprīdīša skola“, kā arī  folkloras konkursus bērniem un jauniešiem, bērnu un jauniešu fokloras kustību. Plašāka info:http://www.draugiem.lv/spriditis 

 


Folkloras komisijas darbības virzieni 1.   MŪŽIZGLĪTĪBA Pētnieciskie projekti, publikācijas, dalība konferencēs, semināri, Tradicionālā deja (E. Spīčs); Gadskārtu tradīcijas, Tradicionālie maizes cepšanas paņēmieni; Baltvācu mantojums (I. Čekstere);  Novadpētniecība (I. Čekstere, M. Poriete); Dabas materiālu lietošana pedagoģiskajās programmās, Tradicionālā maskošanās, Masku un leļļu gatavošanas meistarklases, (M. Poriete); Ātrrunas meistarklases ( P. Vilkaste); Dabas materiālu leļļu teātra spēles (P. Vilkaste, M. Poriete). Laukaugi, dārzeņi, labības (Dr. agr. B. Ošmane); Putni, latviskā dzīvesziņa  (J. Brikmanis). Tradicionālās spēles un rotaļas, Pirmskolas vecuma bērnu muzikālā attīstība (A.Auziņa).Nemateriālais kultūras mantojums (E. Spīčs, I. Čekstere, M. Poriete) 


2. INTEREŠU IZGLĪTĪBA  2.1. STĀSTNIEKU KONKURSI Sadarbības projekti ar Bērnu un jauniešu folkloras kustību Pulkā eimu, pulkā teku, Valsts Izglītības satura centru,  Tradicionālās kultūras biedrību Aprika un atbalstītājiem: Valsts Kultūrkapitāla fondu, balvas dalībniekiem no Nacionālā botāniskā dārza Salaspilī, SIA A.M.L. izstāžu kompleksa Rāmava, Latvijas mūzikas un grāmatu izdevniecībām un Latvijas uzņēmumiem (mākslinieciskā vadītāja Māra Mellēna, Guntis Pakalns) -M. Poriete.- Teci, teci valodiņa rudenī,- Anekdošu virpulis 1. aprīlī. 


2.2. SARĪKOJUMI TRADICIONĀLĀS KULTŪRAS APGUVEI 2.2.1. Sprīdīša skola, RLB, skolās, kultūras centros Tēmas: Gadskārtas, Zīmes un raksti, Valodiņa. Nodarbību veidi: Izzinošās, praktiskās vai mākslas, mūzikas un deju.Projektus vada -Margita Poriete, Ernests Spīčs. 2.2.2. Folkloras koncerti, vada - Ernests Spīčs, Aiga Auziņa 2.2.3.Dabas materiālu radošās darbnīcas bērniem ar ģimenēm, sadarbībā ar Latvijas muzejiem – muzeju pedagoģiskajās programmās, Latvijas pilsētu, novadu svētkos un sabiedrisko organizāciju uzņēmumu un iestāžu veidotajos sarīkojumos: - siena, salmu, žagaru, koku mizu leļļu un masku darbnīcas;- vilnas un linu leļļu un masku darbnīcas - Margita Poriete.


3. STARPTUATISKIE PROJEKTI: 3.1. SOMUGRU TAUTU DIENAS  Konferences, koncerti, izstādes, deju sarīkojumi, sadarbībā ar Igaunijas, Somijas un Ungārijas vēstniecībām, Līvõd Īt /Līvu (lībiešu) savienību un asociāciju Fenno – Ugria (Tallina) un atbalstītājiem: Igaunijas kultūrkapitāja fondu, Igaunijas radu tautu programmu, Rīgas domi, VKKF, SIA Metsa-Forest u.c. Projekta ideja – Juris Žīgurs; Igaunijas puses projektu vadītāja - Vīa Kadi Raudalainena (Viia-Kadi Raudalaine, Latvijas puses projektu vadītaja - Margita Poriete. 3.2. BALTU DIENAS: RLB, Kauņā. Latvijas puses projektu vadītājs - Ernests Spīčs


       3.3. FOLKLORAS PREZENTĀCIJAS ĀRVALSTU TŪRISTIEM           Latvijas puses projektu  vadītājs - Ernests Spīčs


3.4. DALĪBA STARPTAUTISKĀS KONFERENCĒS UN SARĪKOJUMOS


4. SADARBĪBA AR RLB STRUKTŪRĀM UN  INSTITŪCIJĀM ĀRPUS RLB


5. STARPNOZRU PROJEKTI - dabas materiālu leļļu teātris- dabas materiālu leļļu un masku izstādes- teatralizēti, interaktīvi tautas pasaku uzvedumi*- leļļu, masku un sarīkojuma noformējuma izgatavošana pēc pasūtījuma*-----------------------------------------------------* šobrīd nav aktualizēti


RLB Folkloras komisijas skaitļos 2016. gadā36 sarīkojumi, ~ 10 000 apmeklētāji, apgrozījums EUR 16 450,00  5 atbalstīti projekti konkursos, kopā: EUR 7480,00 VKKF, Rīgas dome, Siguldas novada dome.RLB notikuši, 5 sarīkojumi, par telpām samaksāts EUR 1112,00


RLB Folkloras komisijas darba plāns 2017. gadam


1. 06.01.17. RLB. Diskusija par deju svētkiem. E. Spīčs, V.Celms, I.Čekstere2. 03.03.17. RLB. Gaiļa gada Metenītis. E. Sīpčs, M. Poriete, Rozīte Katrīna Spīča3. 01.04.17. RLB. Anekdošu virpulis. M. Poriete, D. Kļaviņa, A. Auziņa, M. Urķis4. 06.04.17. Latvijas Universitātē. Konference: Latviskums - valsts augstākā vērtība.                    I. Čekstere, E. Spīčs5. 12.04.17. Juglas vidusskolā. Lieldienas. E. Spīčs.6. 16.04.17. Jūdažu sabiedriskajā centrā. Lieldienas. M.Poriete, B.Ošmane, D.Kļaviņa7. 16.04.17. Latvijas Etnogrāfiskajā brīvdabas muzejā. Lieldienas. J. Briedis8. 17.04.17. Latvijas Etnogrāfiskajā brīvdabas muzejā. Lieldienas. M.Poriete9. 22.04.17. Siguldas nov. Mores pag. „Kalna Vaizuļos”. Talka. M. Poriete 10. 03.05.2016. Daugavgrīvas vidusskolā. „Sprīdīša skola” E. Spīčs11. 10.05.17. - 13.05.17. Tartu, Igaunijas Lauksaimniecības muzejā,  Starptautiskajā Lauksaimniecības muzeju asociācijas kongresā (CIMA) XVIII  Tradīcijas un izmaiņas ilgtspējīgai nākotnei. Prezentācijas: Tradicionālie maizes cepšanas paņēmieni Latvijā I. Čekstere; Laukaugu un dabas materiālu lietošana radošajās darbnīcās Latvijas muzeju pedagoģiskajās programmās. M. Poriete12. 18.05.17. Mores kauju muzejā. Maskēšanās darbnīca. M.Poriete13. 03.06.17. Turaidas muzejrezervātā. Leļļu darbnīcas. M. Poriete, D. Kļaviņa14. 18.06.17. RLB. Folkloras programma tūristiem no Francijas. E. Spīčs15. 20.06.17. Siguldas novada Mores pagasta „Kalna Vaizuļos”.                      Pļavu puķu radošās darbnīcas. M. Poriete16. 21.06.17. Turaidas muzejrezervātā. Vainagu vīšana. M. Poriete, I. Čekstere17. 22.06.17. „Kalna Vaizuļos”. Pļavu puķu radošās darbnīcas. M. Poriete18. 02.07.17. Bauska. Pilsētas svētki. Siena leļļu darbnīcas. M. Poriete, A. Auziņa19. 23.07.17. Latvijas Etnogrāfiskajā brīvdabas muzejā. Maizes svētki. I. Čekstere20. 29.07.17. Āraišu vējdzirnavās. Maizes svētki. I. Čekstere21. 03.09.17. Latvijas Etnogrāfiskajā brīvdabas muzejā. Amatu diena. M. Poriete 22. 24.09.17. Latvijas Etnogrāfiskajā brīvdabas muzejā. Rudens Ražas svētki23. 27.10.17. Inčukalna tautas namā. Somugru tautu dienas 2017. M. Poriete24. 28.09.17. RLB. Somugru tautu dienas. M. Poriete25. 29.10.17. Staicelē. Somugru tautu dienas 2017. M. Poriete26. 11.17. Folkloras komisijai  25. E.Spīčs, M. Poriete27. 11.17. Mārtiņdiena28. 12.17. Ziemassvētki29. Raksts RLB Gadagrāmatai 


RLB Folkloras komisijas biedri RLB Folkloras komisija savu darbību nodrošina gatavojot projektus VKKF, Rīgas domei, Siguldas novada domei kā arī iesaistoties citu organizāciju un iestāžu projektos.Folkloras komisijas veikumu nodrošina laba RLB biedru komanda un brīvprātīgie palīgi, kuri savus talantus, spējas un sirsnību izpauž Folkloras komisijas darbā. Sarīkojumu kvalitātes nodrošināšanai, tiek piesaistīti speciālisti arī ārpus RLB.Margita Poriete – kultūras darbiniece, projektu vadītāja, sarīkojumu organizatore, Sprīdīša kolas dabas materiālu radošo darbnīcu un meistarklašu vadītāja, leļļu teātra radošo darbnīcu izveidotāja un scenāriju autore, .Ernests Spīčs – tautas dejas pētnieks, RLB Folkloras komisijas Atmodas laika veidotājs, Pulkā eimu, pulkā teku un Sprīdīša skolas aizsācējs, deju nodarbību vadītājs, folkloras koncertu un deju sarīkojumu vadītājs, sadarbības veidotājs ar lietuviešu kultūras darbiniekiem, lektors konferencēs, tautas dejas eksperts Lietuvas tautas dejas sacīkstes vērtēšanā un Latvijas tautas dejas sacīkstēs vērtēšanā Latgalē. Indra Čekstere – etnogrāfe,  Latvijas Universitātes Humanitāro zinātņu fakultātes doktorante, konsultante RLB Folkloras komisijas projektiem, „Sprīdīša skolas” izglītojošo norišu vadītāja – piedalās konferencēs un pētījumos saistībā ar maizes cepšanas tradīcijām, Maizes dienu ilggadējā organizatore Āraišu vējdzirnavās Amatas novadā.Jānis Brikamanis - ornitologs, Sprīdīša skolas dabas zinību izglītojošo nodarbību vadītājs, daudzu folkloras komisijas sarīkojumu dalībnieks. Aiga Auziņa – gide, pirmskolas bērnu skolotāja, sarīkojumu vadītāja, muzikante -  rotaļu, spēļu un mūzikas nodarbību vadītāja. Valdis Celms – dizaineris, baltu zīmju pētnieks, grāmatu autors - konsultē RLB Folkloras komisijas aktivitātes.Dr. agr. Baiba Ošmane – Sprīdīša skolas dabas zinību un dabas materiālu radošo darbnīcu  vadītāja. Daiga Kļaviņa - māksliniece, Turaidas muzejrezervāta krājuma speciāliste, Sprīdīša skolas mākslas un praktisko nodarbību vadītāja, afišu dizaina veidotāja. Pēteris Vilkaste - aktieris, kultūras darbinieks  - Sprīdīša skolas siena leļļu teātra vadītājs, RLB sarīkojumu vadītājs.Anita Feldmane - ekonomiste-matemātiķe, dejotāja –  RLB Folkloras komisijas sarīkojumu koordinatore, Sprīdīša skolas praktisko norišu vadītāja, deju nodarbību repetitore.Jānis Briedis – RLB Valdes loceklis, e-pārvaldes speciālists, LU doktorants, uzņēmējsMārtiņš Urķis – topošs audio - video mākslas speciālists, dokumentē Folkloras komisijas sarīkojumus.

Gaidām sarīkojumos RLB un uzaicinājumus piedalīties arī citur!Aicinām izpaust interesi par Folkloru piesakoties mūsu komisijā!


Sagatavoja: Margita Poriete RLB Folkloras komisijas vadītāja Tālrunis 29528421; 26844324; e- pasts: margitaporiete@inbox.lv; spridisaskola@inbox.lv


Informācija: https://www.facebook.com/RLB-Folkloras-komisija-1845573935727714/?fref=tshttp://www.draugiem.lv/spriditis

RLB Folkloras komisijas darbības spilgtākie mirkļi apskatāmi šeit