Rīgas Latviešu biedrības Dome ir lēmējstruktūra pilnsapulču starplaikā. Dome ievēlē no sava vidus RLB priekšsēdētāju un viņa vietnieku, ievēlē RLB Valdi. Sasauc biedru pilnsapulci un izvirza apspriežamos jautājumus. Organizē statūtos paredzēto mērķu īstenošanu un pilnsapulces lēmumu izpildi. RLB Dome darbojas 36 cilvēku sastāvā. Domi ievēl RLB pilnsapulce. Domes locekļa pilnvaru laiks ir 3 gadi.

Rīgas Latviešu biedrības Domes sastāvs (no 15.03.2017. - 2020.)

Guntis Gailītis
Gaida Jablovska 
Jānis Briedis
Marija Heislere-Celma  
Skaidrīte Naumova
Valdis Gavars   
Mairita Solima
Kārina Pētersone 
Ivars Strautiņš 
Arvīds Bomiks
Jānis Brikmanis
Ilze Būmane
Normunds Dreģis
Dagnija Dreika
Ilva Duļevska 
Anita Feldmane 
Mārtiņš Jauģietis
Jānis Atis Krūmiņš
Stella Līpīte
Edgars Mucenieks 
Margita Poriete
Dzintars Puriņš
Gunta Rasa
Dace Paegle
Ernests Spīčs
Mirdza Stirna
Jānis Vidriķis
Rasma Kļaviņa  
Vineta Poriņa   
Margarita Želve
Anita Grūbe
Juris Švolkovskis 


Rīgas Latviešu biedrības
Valde nodrošina statūtos paredzēto mērķu īstenošanu, biedru pilnsapulces un Domes lēmumu izpildi. Atbild par biedrības saimniecisko darbību. RLB Valde darbojas 7 cilvēku sastāvā, tai skaitā RLB priekšsēdētājs un viņa vietnieks. Valdi uz 3 gadiem ievēl RLB Dome.

Rīgas Latviešu biedrības Valdes sastāvs (no 15.03.2017.)

Guntis Gailītis, Rīgas Latviešu biedrības priekšsēdētājs, režisors, sabiedriskais darbinieks
Gaida Jablovska, Rīgas Latviešu biedrības priekšsēdētāja vietniece, filoloģe, muzeju nozares eksperte    
Marija Heislere-Celma, juriste  
Ivars Strautiņš, uzņēmējs
Skaidrīte Naumova, uzņēmēja, grāmatizdevēja
Jānis Briedis, sociologs, vadībzinātņu speciālists
Valdis Gavars, Rīgas domes deputāts, restaurators, arheologs