Rīgas Latviešu biedrības Dome ir lēmējstruktūra pilnsapulču starplaikā. Dome ievēlē no sava vidus RLB priekšsēdētāju un viņa vietnieku, ievēlē RLB Valdi. Sasauc biedru pilnsapulci un izvirza apspriežamos jautājumus. Organizē statūtos paredzēto mērķu īstenošanu un pilnsapulces lēmumu izpildi. RLB Dome darbojas 36 cilvēku sastāvā. Domi ievēl RLB pilnsapulce. Domes locekļa pilnvaru laiks ir 3 gadi.

Rīgas Latviešu biedrības Domes sastāvs (no 15.03.2017. - 2020.)

 
Guntis Gailītis
Normunds Dreģis
Ivars Strautiņš
Arvīds Bomiks (RLB domē līdz 04.12.2019.)
Ilze Būmane
Jānis Briedis
Ilva Duļevska
Anita  Feldmane
Gaida Jablovska
Mairita Solima
Margita Poriete
Valdis Gavars
Skaidrīte Naumova
Jānis Brikmanis 
Stella Līpīte
Edgars Mucenieks
Jānis Atis Krūmiņš
Marija Heislere - Celma
Karina Pētersone
Rasma Kļaviņa
Anita Grūbe
Ernests Spīčs
Jānis Vidriķis
Margarita Želve
Dace Paegle
Mirdza Stirna
Juris Švolkovskis
Ojārs Celle
Zaiga Kļaviņa
Vineta Poriņa
Dagnija Dreika
Lita Beiris
Aivars Smagars
Teiksma Zvejniece
Ina Inta Liniņa - Ozoliņa


 
 Rīgas Latviešu biedrības dome (2017-2020)


4. rindā no kreisās –  Normunds Dreģis, Lita Beiris, Jānis Briedis, Ernests Spīčs, Jānis Brikmanis, Mārtiņš Jauģietis, Jānis Vidriķis
3. rinā no kreisās –  Valdis Gavars, Jānis Atis Krūmiņš, Anita Grūbe, Ivars Strautiņš, Dagnija Dreika
2. rindā no kreisās –  Ilze Būmane, Zaiga Kļaviņa, Margita Poriete, Marija Heislere – Celma, Anita Feldmane, Vineta Poriņa, Stella Līpīte, Dace Paegle, Arvīds Bomiks
1. rindā no kreisās – Margarita Želve, Mirdza Stirna, Skaidrīte Naumova, Guntis Gailītis, Gaida Jablovska, Kārina Pētersone, Rasma Kļaviņa

Foto brīdī klāt nav: Ojārs Celle, Ilva Duļevska, Edgars Mucenieks, Dzintars Puriņš, Mairita Solima, Gunta Rasa, Jānis Strupulis, Juris Švolkovskis 


Rīgas Latviešu biedrības
Valde nodrošina statūtos paredzēto mērķu īstenošanu, biedru pilnsapulces un Domes lēmumu izpildi. Atbild par biedrības saimniecisko darbību. RLB Valde darbojas 7 cilvēku sastāvā, tai skaitā RLB priekšsēdētājs un viņa vietnieks. Valdi uz 3 gadiem ievēl RLB Dome.

 
Rīgas Latviešu biedrības Valdes sastāvs (no 15.03.2017.)

Guntis Gailītis, Rīgas Latviešu biedrības priekšsēdētājs, režisors, sabiedriskais darbinieks
Gaida Jablovska, Rīgas Latviešu biedrības priekšsēdētāja vietniece, filoloģe, muzeju nozares eksperte    
Marija Heislere-Celma, juriste  
Ivars Strautiņš, uzņēmējs
Skaidrīte Naumova, uzņēmēja, grāmatizdevēja
Jānis Briedis, sociologs, vadībzinātņu speciālists
Valdis Gavars, Rīgas domes deputāts, restaurators, arheologs
  
 
Rīgas Latviešu biedrības valde (2017-2020)

Stāv (no kreisās) – Valdis Gavars, Ivars Strautiņš, Jānis Briedis
Sēž (no kreisās) – Marija Heislere – Celma, RLB priekšsēdētājs Guntis Gailītis, RLB priekšsēdētāja vietniece Gaida Jablovska, Skaidrīte Naumova